Wordt Hero Brinkman de held van de ZZP’ers of…

Stichting ZZP Nederland

Breken er gouden tijden aan voor ZZP'ers of krijgen we loze beloften

Vandaag 22-04-2015 presenteerde Hero Brinkman een politieke partij die de situatie van ZZP’ers over rozenblaadjes laat lopen. Volgens Brinkman zitten vooral ZZP’ers nu nauwelijks boven de armoedegrens. Dat gaat veranderen volgens de nieuwe politieke partij die Ondernemerspartij (OP) gaat heten. Daarbij gaat het allemaal om ondernemen en ondernemersvoordeel. Als we het allemaal mogen geloven breken er gouden tijden aan voor zelfstandig ondernemers.

Enkele highlights uit het nieuws:

  • Ondernemers moeten een belastingaftrek van € 40.000,- krijgen.
  • ZZP’ers moeten een WW-uitkering krijgen als ze werkloos worden
  • ZZP’ers in de zorg moet een vaste baan aangeboden worden.
  • Er moet een ZZP Pensioen komen.
  • De btw moet weer terug naar 19%.
  • De brandstofaccijnzen moeten met €0,25 omlaag.

Is de Ondernemerspartij wel serieus te nemen?

De vraag is of we deze uitspraken serieus moeten nemen of dat het snelle propaganda is die Brinkman en de zijnen in het pluche moeten helpen. Het is goed dat er aandacht komt voor ondernemers in Nederland, maar wel met een realistische insteek.De aangekondigde voordelen zullen ergens van betaald moeten worden. Je kunt je populair maken door fraaie voorstellen te doen, maar bedenk dan ook waar je het geld vandaan haalt om dit te bekostigen.

Onze conclusies:

  • Een aftrekpost van € 40.000,- is niet realistisch en ook niet redelijk ten opzichte van mensen in loondienst. De huidige aftrekposten voldoen uitstekend.
  • Een WW-uitkering voor ondernemers is echt absolute onzin. Ten eerste kiest een ondernemer bewust voor een risico dat er tijdelijk minder opdrachten zijn. Ten tweede is er in noodgevallen al een opvang: de BBZ en de Bijstandswet voorzien hier in. Daarnaast is het technisch vrijwel onmogelijk om te bepalen wanneer iemand als zelfstandige buiten schuld geen opdrachten heeft. Voor werknemers is dit een stuk duidelijker, men is werkloos als men ontslagen wordt.
  • De Ondernemerspartij wil een pensioen voor ZZP’ers. Daar slaat Brinkman echt de plank mis want sinds 1 januari is er al een ZZP Pensioenregeling en zijn meerdere aanbieders actief met een passende pensioenregeling voor ZZP’ers.

We vragen ons af waarom Brinkman na een drama binnen de PVV en na twee mislukte pogingen een partij op te richten het voor de derde keer gaat proberen in de politiek. We wachten het definitieve programma met spanning af...

Deel deze pagina: