Zelfstandige ondernemers in de zorgsector kunnen weer aan het werk!

ZZP Nederland

ZZP’ers in de zorg kunnen weer aan het werk

Den Haag 24-04-2008| ZZP’ers in de zorg krijgen alsnog een VAR WUO verklaring. De door de Tweede Kamerleden Blok (VVD) en Vos (PvdA) ingediende motie waardoor zelfstandigen die in 2007 (en daarvoor) wel een VAR verklaring mochten ontvangen, deze automatisch verlengd kan worden, is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.

Probleem opgelost voor 1200 ZZP'ers

Dit verlost zelfstandigen in de zorg van een groot probleem. Zorginstellingen zullen weer ZZP’ers met een geldige VAR opdrachten verstrekken, waardoor ca 1200 mensen die al een tijd geen opdrachten meer kregen weer aan het werk kunnen gaan.

ZZP'ers: samen staan we sterk!
De motie is ingediend na regelmatig aandringen van ZZP Nederland in samenwerking met bureau Kroese-Kits uit Gorinchem. Regelmatig aan de bel trekken helpt dus toch… ZZP Nederland behartigt de belangen van enkele duizenden kleine zelfstandigen en heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor deze groep ZZP’ers in de zorgsector en nu met succes!

VAR WUO automatisch verlengd
De aangenomen motie voorziet ZZP’ers die in voorgaande jaren ook al een VAR WUO hadden, van een automatische verlenging voor het jaar 2008. Zoals gemeld werd dit steevast geweigerd door de Belastingdienst omdat men niet wist hoe men daar mee om moest gaan. Dat dit ca 1200 mensen zou duperen was voor de Belastingdienst geen reden van houding te veranderen. Gelukkig komt hier nu een einde aan door de aangenomen motie die door vrijwel alle partijen werd ondersteund.

Deel deze pagina: