Zelfstandigen en ZZP ers in België worden beschermd

In België worden vanaf vandaag ondernemers en kleine zelfstandigen beschermd tegen beslaglegging op hun hoofdverblijfplaats. De Belgische  ministerraad heeft daartoe vrijdag een wetsontwerp van ministers van Middenstand Sabine Laruelle (MR) en van Justitie Laurette Onkelinx (PS) goedgekeurd.
 
Het persoonlijk risico dat zelfstandigen lopen, is voor veel mensen een rem om zelf een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Om daar iets aan te doen, gingen Onkelinx en Laruelle bij hun Franse zuiderburen kijken. Het Franse parlement keurde onlangs een wet goed die zelfstandigen tegen schuldvorderingen beschermt. Het wetsontwerp van Onkelinx en Laruelle heeft betrekking op zelfstandigen in hoofdberoep. Het gaat enkel om het onroerend goed waarop de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. Om bescherming te genieten, moet de zelfstandige bij de notaris een verklaring van onbeslagbaarheid indienen. Die verklaring wordt ingeschreven in een register op het kantoor van de hypotheekbewaker. Ze geldt voor de schuldvorderingen die zijn ontstaan na de inschrijving en die een gevolg zijn van de beroepsactiviteit.
 
Het wachten is nu of Nederland een dergelijk voorstel kan overnemen, want ook bij startende ondernemers is het gevaar van beslaglegging het grootste struikelblok om zelfstandig te worden duidelijk aanwezig.

Deel deze pagina: