Zelfstandigen profiteren te weinig van fiscale voordelen pensioensparen

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

Laat geen geld liggen bij de Belastingdienst

Stichting ZZP Nederland vindt, dat zelfstandigen meer gebruik zouden kunnen maken van de fiscale voordelen van pensioensparen. Een meerderheid zet zijn “appeltje voor de dorst” op een spaarrekening met een rente van bijna nul, waarbij de inleg niet aftrekbaar is en men ook nog  het risico loopt jaarlijks vermogensrendementsheffing te moeten betalen over het potje voor later.

Slechte naam

Stichting ZZP Nederland heeft uit eerder achterbanonderzoek (download pdf) vastgesteld, dat zelfstandigen weinig  vertrouwen hebben in financiële producten zoals pensioenverzekeringen en beleggingsregelingen en zich alleen daarom al niet willen verdiepen in deze materie. “Zelfstandigen hebben een broertje dood aan pensioen- en beleggingsinstellingen vanwege de nare ervaringen met woekerpolissen en de slechte naam, die pensioenfondsen de laatste jaren hebben opgebouwd” zegt voorzitter Maarten Post. “ Zelfstandigen willen de regie houden over het eigen geld en de zekerheid, dat dit niet verloren gaat aan verborgen kosten en risicovolle beleggingen. Dat is begrijpelijk, maar het mag er niet toe leiden, dat men op grote schaal geld laat liggen bij de Belastingdienst.”

Geluisterd

Stichting ZZP Nederland is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het ZZP Pensioen en heeft samen met drie andere zzp-organisaties de Stichting ZZP Pensioen opgericht. “ZZP Pensioen heeft kenmerken, die aansprekend zijn voor zelfstandigen ” zegt Maarten Post: “ Het is een  eenvoudige regeling met vrijwillige deelname, vrije inleg, het blijft je eigen geld, geen verborgen kosten maar wel fiscale voordelen.” Dat zelfstandigen nog niet massaal deelnemen aan de regeling, wordt vooral verklaard door het gevoel van onzekerheid ten aanzien van beleggen, ook al kan  dat op de lange duur een hoger rendement opleveren dan spaarrente.

Zekerheid

ZZP Nederland zal zich inspannen om de voorlichting over de fiscale voordelen van pensioensparen te intensiveren, zodat zelfstandigen daar meer gebruik van gaan maken. “Wij zullen ook voorstellen indienen voor meer zekerheid over het eigen geld bij deelname aan het ZZP Pensioen. Daarbij is te denken aan een inleggarantie of misschien wel een spaarvariant. Men heeft dan misschien wel een lager rendement, maar men profiteert wel van de fiscale voordelen. Je moet geen geld laten liggen bij de Belastingdienst”, aldus Post.

Deel deze pagina: