Zorg zzp´ers mogelijk vanaf 2012 direct inzetbaar via zorgkantoor

ANP en Zorg+Welzijn, bewerking L Vollebregt ZZP-Nederland.

Zelfstandige zorgverleners (ZZP’ers) kunnen mogelijk vanaf 2012 direct met het zorgkantoor een contract aangaan voor AWBZ-zorg in natura. Nu zit er nog een zorginstelling tussen, waardoor Belastingdienst en UWV de overeenkomst vaak als een dienstbetrekking zien.

Minister Klink van VWS laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij onderzoekt wat de gevolgen zijn als een zorgverlener zelfstandig een contract kan sluiten met een zorgkantoor voor de levering van AWBZ-thuiszorg in natura. Op die manier zou de zelfstandige voor de Belastingdienst gemakkelijker aannemelijk kunnen maken dat hij als ondernemer werkt. De ZZP’er zou dan ook niet meer afhankelijk zijn van afspraken met een zorginstelling.
 
Tarieven
Klink wil een wijziging doorvoeren in het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZA) waardoor zorgkantoren niet meer verplicht zijn een zorginstelling te contracteren. De verandering heeft gevolgen voor onder meer de aanbestedingsprocedure, de tarieven voor de zorgverlening, de waarborging van de kwaliteit en de verantwoording daarvan. ‘De wijziging vraagt om gedegen voorbereiding door alle betrokkenen. Het is daarom niet verantwoord om de wijziging eerder dan 1 januari 2012 door te voeren’, aldus Klink.
 
10.000 Zorg ZZP-ers
Naar schatting zijn zo’n 10.000 zorgverleners als zelfstandige werkzaam. Signalen uit het veld wijzen erop dat wanneer de relatie tussen zorginstelling en zelfstandig zorgverlener als loondienstbetrekking wordt gezien, een groot deel van de ZZP’ers daar niet voor zal kiezen. Zij moeten dan loonbelasting betalen en afspraken maken met de zorginstelling.
 Klink: ‘Zo kunnen zorgverleners voor de thuiszorg verloren gaan. Dit past niet in mijn streven om voor zoveel mogelijk mensen die in de zorg willen werken het mogelijk te maken om dat als zelfstandige te doen.’

Deel deze pagina: