Zorgen om Voortgang Programma Tolken in de Toekomst, brief naar de minister

Politiek
Stichting ZZP Nederland

De organisaties NGTV, PZO, Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en de NUBVETO hebben een brief gestuurd (download pdf) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit naar aanleiding van de brief van 13 november jl. van Minister Grapperhuis. De brief bevat een voorstel om de kwaliteit, de inzet en de inkoop van tolkdiensten op een andere manier in te richten voor een betere borging van de kwaliteit en de integriteit. De organisaties maken zich grote zorgen over de voorgestelde plannen waarbij de kwaliteitseis wordt losgelaten.

Prijsdaling

Met de differentiëring wordt met veel zaken geen rekening gehouden. Zo zal bijvoorbeeld het tarief voor tolken onder druk komen, doordat tolken met diverse niveaus in één Register komen te staan. Er dreigt een verdere race to the bottom onder leiding van de overheid.

Voorstel

In de brief aan de minister doen de vijf organisaties 3 voorstellen om de positie van tolken en vertalers te borgen. De minister garandeert in zijn brief, Voortgang Programma Tolken in de Toekomst, wel dat verdere vormgeving en toekomstige aanbestedingen zorgvuldig vorm krijgen. Maar met deze brief geven de 5 organisaties aan hier weinig geloof in hebben. De organisaties willen graag persoonlijk een toelichting geven wanneer de brief van de minister d.d. 13 november 2018 op de agenda staat van de vaste Kamercommissie.

Deel deze pagina: