Zorggroepen ZZP Nederland goed ontvangen door verzekeraars

Zorg
ZZP Nederland

De zorg en vooral de kosten ervan blijven een belangrijk thema in Nederland. Zorgverzekeraars stellen eisen aan zorgverleners, en de zorgverleners komen om in regels waaraan ze moeten voldoen voor ze uiteindelijk zorg kunnen leveren. Om dit spanningsveld te doorbreken is ZZP Nederland regelmatig in overleg met alle zorgverzekeraars om de hoge kwaliteit en betrokkenheid van zelfstandige zorgprofessionals onder hun aandacht te brengen en te houden.

Zorggroepen

Wij merken dat zorgverzekeraars steeds meer open staan voor zorg-zpp’ers, maar hier wel strikte regels aan stellen. Ons initiatief tot het oprichten van zorggroepen, waar de kwaliteit van de zorg-zzp’ers vooraf wordt gecheckt en gegarandeerd, maar waar ook de administratieve afhandeling geen extra inzet van zorgverzekeraars vereist, wordt met belangstelling gevolgd en positief ontvangen. Door middel van het opzetten van de zorggroepen kunnen zorg-zpp’ers straks hopelijk gewoon weer doen waar ze goed in zijn; zorg verlenen.

Kwaliteit

Zorgverzekeraars kijken vooral naar hoe een zorgaanbieder toegevoegde waarde levert ten opzichte van hun gecontracteerde zorgaanbod. Vanuit de zelfstandige zorgprofessional is enkel de flexibiliteit al een unieke toegevoegde waarde. Dit moet dan wel gekoppeld te worden aan geborgde afspraken over kwaliteit en doelmatigheid binnen alle onderdelen van dienstverlening. Betrokkenheid, flexibiliteit en kwaliteit in combinatie met het leveren van alleen de nodige zorg worden door de zorggroepen gegarandeerd.

Informatieavonden

Honderden zzp’ers hebben reeds interesse getoond voor de zorggroepen die ZZP Nederland opzet. Daarom heeft ZZP Nederland door het hele land informatieavonden gehouden. Zodra er weer nieuwe informatieavonden worden georganiseerd communiceren wij dat via de website en de nieuwsbrief.

Deel deze pagina: