Zorgverzekeraar veroorzaakt onrust onder zelfstandige zorgprofessionals.

Zorg
ZZP Nederland

Middels een brief aan zowel alle zorgaanbieders als klanten heeft Zilveren Kruis medegedeeld dat voor alle nieuwe klanten, maar ook voor elke nieuwe indicatie, geldt dat er vooraf een machtiging aangevraagd moet worden. Zonder machtiging wordt er niet betaald. Ook krijgen ongecontracteerde zorgaanbieders geen betaalovereenkomst meer van Zilveren Kruis. Dit houdt in dat de zorgaanbieder de rekening naar de cliënt moet sturen.

ZZP Nederland is reeds geruime tijd in gesprek met de directie van de meeste zorgverzekeraars. We vragen daar aandacht voor de kwaliteiten van de zelfstandige zorgprofessional, meer budgetruimte en betere tarieven voor ongecontracteerde zorg. Tevens bespreken we de belemmeringen in indicatiestellingen door zzp’ers.

De meeste zorgverzekeraars staan open voor een verkenning om op een nieuwe manier te gaan werken. ZZP Nederland wil dit invulling geven via sluitende mantelafspraken met alle zorgverzekeraars.

Het kan wat ZZP Nederland betreft niet zo zijn, dat zorgverzekeraars in deze tijd van groeiende tekorten aan goede zorgprofessionals blijven volharden in het verlagen van hun administratieve beheerskosten ten koste van de kwaliteit van de zorgverlening. We gaan uit van de bereidheid van de zorgverzekeraars om dit te voorkomen en we ons niet hoeven te melden bij de Tweede Kamer en/of het Ministerie van VWS.

Bijeenkomsten ZZP Zorg Nieuwe stijl:

Het voorgaande houdt in dat ZZP Nederland het initiatief heeft genomen om nieuwe zorgvormen met en voor ZZP’ers mogelijk te maken. Doel is om hierdoor de rol van bemiddelaars uit te schakelen, zodat de zzp’er een hoger tarief over houdt, maar ook het werk naar eigen overtuiging kan uitvoeren en dus niet afhankelijk is van de voorschriften van grote instellingen. Uitgangspunt is het bundelen van de kracht van zzp’ers, het verlichten van de administratieve druk en de kwaliteit en continuïteit van zzp’ers te borgen.

De komende maanden gaat ZZP Nederland voorlichtingsbijeenkomsten organiseren hierover in onderstaande regio’s:

  • Amsterdam/ Noord Holland overig
  • Rotterdam/ Rijnmond
  • Haaglanden/ Zuid Holland overig
  • Utrecht (provincie) en Flevoland
  • Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
  • Noord-Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen)
  • Overijssel/ Gelderland

Meld u nu aan voor maximaal twee regio’s. U kunt dit doen via onderstaande knop. Wij informeren u vervolgens zo snel als mogelijk, zodra de exacte plaats en tijdstip bekend zijn.

Deel deze pagina: