Zwartwerken in Horeca wordt streng gecontroleerd

Ministerie SZW
De overheid gaat fraude in de horeca in vier regio's hard aanpakken. Horecabedrijven worden de komende maanden gecontroleerd op onder meer uitkeringsfraude, illegale arbeid en ontduiking van belastingen en sociale premies. De vier regio's zijn: Gelderland, Zuid-Limburg, het noorden van Noord-Holland en de drie noordelijke provincies. Eenzelfde actie leverde vorig jaar in andere delen van het land veel overtredingen op.

De diensten die samen op pad gaan, zijn de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het UWV, vreemdelingenpolitie en gemeenten. Zij controleren verder op zwart werk, illegale huisvesting en naleving van vergunningen. Werknemers die zich niet kunnen identificeren, kunnen meteen een boete krijgen. De overheid kan zonder identiteitsbewijzen niet controleren of zij in Nederland mogen verblijven en werken.

Het Horeca Interventieteam (HIT) geeft misstanden met voedselveiligheid door aan de Voedsel- en Warenautoriteit. Bij vermoedens van complexe, grootschalige fraude wordt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) ingeschakeld. De controles zullen gericht plaatsvinden, vooral bij snackbars, shoarmazaken en eetgelegenheden met een buitenlandse keuken. Vaak zijn de bezoeken het gevolg van vooronderzoek, signalen of eerdere ervaringen.

Bij controles van Horeca Interventieteams vorig jaar bleek dat bij circa een kwart van de bezochte bedrijven vreemdelingen aan de slag waren zonder dat de werkgever voor hen een vergunning had. Ook werden vaak te weinig sociale premies afgedragen en werd zwart gewerkt.

De verschillende diensten werken in één team samen omdat dat efficiënter is en de financiële schade aan een malafide bedrijf maximaal is. Ten onrechte niet-afgedragen belasting en premies moeten alsnog worden betaald, verhoogd met fikse boetes. Bedrijven die in de fout zijn gegaan, kunnen extra controles verwachten. De intensieve controle moet ook oneerlijke concurrentie door malafide horeca-ondernemingen tegengaan.

Categorieën: Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overig, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer , Werk, Zorg en gezondheid

Deel deze pagina: