ZZP Broodfonds, sterk sociaal idee, maar wankel kaartenhuis

ZZP Nederland - Johan Marrink

Broodfonds, sterk sociaal idee, maar wankel kaartenhuis met hoge kosten
I
n Nederland werken ca 800.000 mensen als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). Verreweg het grootste deel van deze mensen heeft geen voorziening in geval van langdurig ziek zijn. Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers zijn kostbaar terwijl de voordelige verzekeringen vaak uitblinken in uitsluitingen en onduidelijke voorwaarden. Een groep gelijkgestemden stak de koppen bij elkaar en besloot een gezamenlijk fonds op te richten: het Broodfonds. Iedereen stopt maandelijks wat geld in de pot en als een van de groep ziek wordt dan kan hij een beroep doen op de gezamenlijke pot. Vernieuwend, simpel en sociaal is de eerste gedachte. Niet meer afhankelijk van dure verzekeringen en verzekeraars met woekerwinsten. Maar werkt het systeem…

De gedachte is prachtig, maar veelal is de praktijk weerbarstig. De kans van slagen is alleen aanwezig als de beheerskosten laag zijn, er voldoende geld in kas is en er weinig uitgekeerd hoeft te worden. De Broodfondsmakers, zoals ze zichzelf noemen gaan uit van groepen van minimaal 20 personen die ieder maandelijks een bedrag inleggen (€ 33,75 of € 45,- of € 67,50 + € 350,- inschrijfkosten + € 10,- maandelijkse kosten). Wordt iemand ziek dan krijgt men na dertig dagen een “schenking” van resp. € 750,- of € 1000,- of € 1500,- per maand. Maximaal kan men twee jaar gebruik maken van het Broodfonds. Tot dusver nog allemaal prachtig, maar een rekensom maakt het twijfelachtig…

Liquiditeit twijfelachtig, na 5 jaar schadevrij is de positie redelijk
Stel dat een groep van 20 mensen deelneemt en 5 jaar lang een bedrag inlegt van 45,- dan is er in totaal € 54.000,- in kas om uit te keren, dit betekent dat (na 5 jaar) 54 maanden lang een uitkering binnen de groep kan plaatsvinden van € 1000,- en dat de kas dan leeg is. Een ZZP’er is wellicht minder snel ziek thuis, maar als men echt ziek is kan het wel even duren, stel 6 maanden. Dat betekent € 6000,- schade voor de pot voor één persoon die 6 maanden ziek is. Zo lijkt het plan haalbaar als het fonds de eerste 5 jaar schadevrij doorkomt, maar wat als in het eerste jaar al één of twee uitkeringen moeten komen? Maandelijks komt er € 900,- binnen en er zal € 2000,- moeten worden uitgekeerd. Volgens André Jonkers, een van de Broodfondsmakers schuilt er vooral in het eerste jaar een risico. Jonkers: “als je het eerste jaar direct tegen twee zieken aanloopt heb je een probleem, dan zal er minder uitgekeerd kunnen worden, dat is inderdaad een risico”.

Iedereen kan meedoen zonder voorwaarden
De Broodfondsmakers gaan er van uit dat iedere zelfstandige die al meer dan een jaar ondernemer is mee kan doen als tenminste iemand van de groep de ander kent. Vertrouwen en sociale controle is dus een belangrijk item. Tegelijkertijd vormt een spel zonder regels een zeer groot risico. Als een deelnemer in een fonds al eens een langdurige ziekte heeft gehad zoals bijvoorbeeld een hernia dan vormt dit een groot risico voor de gehele groep omdat de buffer dan vrijwel zeker dient te worden aangesproken.

Wie bepaalt of er een uitkering moet komen
Als iemand langdurig ziek wordt zal er een beroep op het fonds gedaan worden. Dan zal bepaald moeten worden of er uitgekeerd kan en moet worden. Wanneer wel en wanneer niet? Volgens Andre Jonkers zijn daarvoor geen regels. Jonkers: “binnen onze huidige groep die zes jaar bestaat kennen we elkaar via ons netwerk en zal iemand die ten onrechte claimt snel door de mand vallen”.

De kosten van een Broodfonds 35% opslag boven inleg
De Broodfondsmakers begeleiden iedere nieuwe Broodgroep en rekenen daar een bedrag voor van € 350,- per deelnemer. Daarnaast betaalt de deelnemer maandelijks ook nog een bedrag van € 10,- voor de organisatie. Bij een deelname van 5 jaar betaalt de deelnemer in totaal een bedrag aan extra kosten van € 950,-! Op een inleg van € 2700,- is dit een opslagpercentage van maar liefst 35%! Thijs van den Boomen, auteur van het Handboek Zelfstandigen vergelijkt dit in de Volkskrant met de bekende woekerpolissen.

Te rooskleurig voorgesteld?
Op onze vraag aan Andre Jonker of het Broodfonds niet te rooskleurig wordt voorgesteld antwoordt Jonkers: "Door de berichten in de Volkskrant van Pieter Hilhorst is er veel reuring ontstaan en gaat het verhaal een erg positief leven leiden. Dat moeten we misschien wat temperen, de belangstelling is erg groot. Inmiddels werken we zelf al zes jaar met ons Broodfonds en zonder noemenswaardige problemen."

Conclusie ZZP Nederland: te wankel kaartenhuis
Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar bij nadere beschouwing een zeer wankel kaartenhuis. De financiële positie is zeer zwak in de startjaren, waardoor er onvoldoende zekerheid bestaat. Om het risico te spreiden zou je kunnen overwegen om een grotere groep te vormen en zo een grotere buffer op te bouwen. ZZP Nederland, met 36.000 zelfstandigen zou een dergelijke groep kunnen starten, maar dan dienen er allerlei regels en controles te komen. Dat begint dan weer op een verzekering te lijken… Daarnaast is een broodfonds geen oplossing voor diegenen die echt langdurig arbeidsongeschikt raken, want het broodfonds keer niet een leven lang uit. Het betreffende artikel in de Volkskrant en de berichtgeving in diverse media is wat ons betreft een te eenzijdig verhaal over alleen maar voordelen, mensen moeten goed beseffen waar ze aan beginnen.


Links:Broodfonds | artikel Thijs van den Boomen |  artikel Pieter Hilhorst |

Deel deze pagina: