ZZP ers en freelancer vaak in problemen bij ziekte

ZZP Nederland

Ondernemersrisico wordt vaak onderschat

GRONINGEN, 20071019 -- Het lijkt leuk en het is leuk: ZZP'er zijn. Zelfstandigen zonder personeel veroveren in rap tempo de arbeidsmarkt. Het gaat goed met de werkende ZZP'er. De zelfstandige kan gemakkelijk een leuk eigen inkomen verdienen in een markt waar een schreeuwend tekort is aan vakmensen. Maar het kan ook fout gaan.


Geen zekerheid voor ondernemers
Veel ZZP'ers vergeten dat een zelfstandig ondernemer geen zekerheid kent. Men start enthousiast met leuke opdrachten, maar vergeet zekerheid in te bouwen. Vooral tijdens een ziekte komen ZZP'ers en Freelancers al snel in problemen. Vaak heeft men niet voldoende geld gereserveerd voor slechte perioden en ziek zijn betekent niet kunnen werken en dus heeft men geen inkomen. Verzekeringen zijn vaak niet te betalen, waardoor de ZZP'er een groot risico loopt.

De grote verzekeringsmaatschappijen bieden goede verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, maar vaak zijn de torenhoge premies voor deze groep kleine zelfstandigen niet op te brengen. Een maandelijkse premie van 500 Euro is normaal voor een arbeidsongeschiktheidverzekering en dan moet men ook vaak nog een half jaar wachten voordat de polis gaat uitbetalen.

Uit ontevredenheid heeft ZZP Nederland in samenwerking met een verzekeraar een alternatief ontwikkeld. Het ZZP Zelfstandigenplan is bedoeld als alternatief voor een arbeidsongeschiktheidverzekering maar wordt in het algemeen gebruikt voor een inkomensverzekering voor de zelfstandige. De polis kost een fractie van een arbeidsongeschiktheidverzekering en keert uit na dertig dagen ziek zijn, dat geeft de zelfstandige meer zekerheid op korte termijn dan een arbeidsongeschiktheidverzekering. De polis wordt met een collectieve korting via een gespecialiseerde tussenpersoon rechtstreeks afgesloten bij de verzekeraar. 

Wel inkomen bij ziek zijn voor ZZP'er
Volgens Johan Marrink, initiator van ZZP Nederland, is de verzekering zeer bruikbaar voor een ziekteperiode. Marrink: "Dagelijks worden we gebeld door zelfstandigen die na een ziekteperiode zonder inkomen zitten. Het enige waarna we hun kunnen verwijzen is de BBZ, een soort bijstand voor zelfstandigen. Helaas zijn veel kleine gemeenten niet echt bekend met de BBZ en wijst mensen onterecht de deur, terwijl men verplicht is om hieraan mee te werken".

Acceptatie voor iedereen zonder keuring
Wij raden startende ZZP'ers altijd aan om in ieder geval een inkomensverzekering af te sluiten. Het speciaal ontwikkelde ZZP Zelfstandigenplan voorziet in een inkomen na dertig dagen ziek zijn. Inmiddels maken veel van de bij ons aangesloten mensen gebruik van deze verzekering, want zonder inkomen zitten brengt vrijwel iedere ZZP'er snel in problemen. Als mensen het gemakkelijk kunnen betalen raden we hun aan om een arbeidsongeschiktheidverzekering af te sluiten, maar vaak is dat niet haalbaar. Te hoge premies, te lange wachttijd, lastige keuringen en veel uitsluitingen maken het de mensen te moeilijk. Het ZZP Zelfstandigenplan is voor iedereen betaalbaar en men wordt altijd geaccepteerd zonder keuring. Alleen bestaande ziektes worden uitgesloten van uitkering, maar dat is acceptabel. Met het ZZP Zelfstandigenplan weet je in ieder geval dat je bij ziekte verzekerd bent van een inkomen waardoor je de vaste lasten kunt betalen en kunt eten.

Over ZZP Nederland
ZZP Nederland is een collectief voor ZZP'ers in diverse beroepsgroepen. Men behartigt de belangen van de ZZP'er door middel van het geven van gratis informatie voor iedereen, gratis advies voor de aangeslotenen en het collectief afsluiten van een zorgverzekering, het ZZP Zelfstandigenplan en andere voordelen. De website www.zzp-nederland.nl genereert op jaarbasis meer dan 1 miljoen pageviews en inmiddels zijn meer dan 1000 ZZP'ers aangesloten. Aansluiten bij ZZP Nederland kost per kalenderjaar slechts 15 Euro.

Deel deze pagina: