ZZP' ers in de zorg krijgen 20 miljoen extra

Leo Vollebregt, Stichting ZZP Nederland

Proef met 30 ZZP’ ers gaat van start
In de regio Tilburg en Cuijck zullen 30 ZZP’ ers in de zorg per januari 2012 starten met een proef in het direct contracteren van ZZP’ers met een zorgkantoor in dit geval UVIT. Deze proef zal t/m mei 2012 duren. Het is de bedoeling dat na een positieve evaluatie in de 2ehelft van 2012 voor 20 miljoen euro aan nieuwe contracten met ZZP’ ers en kleinschalige zorgaanbieders zoals zorgboerderijen zal worden afgesloten, ook door andere dan UVIT-zorgkantoren. Lees meer over de pilot | Pilot VGZ |

ZZP’ ers voor klantvriendelijke en flexibele zorg
De overheid erkent met deze extra 20 miljoen voor 2012 dat de ZZP’ ers in de zorg van groot belang zijn omdat ze flexibeler, klantgerichter en ondernemender zijn dat hun collega’s bij de klassieke zorgaanbieders. De zzp’ er maakt de klant weer koning. De zzp’ er regelt goede zorg zelf met de klant.

Uitschakeling van bemiddelaars
Als een zzp’ er direct kan contracteren heeft hij geen zorginstelling, uitzendbureau, of detacheerder meer nodig om aan het werk te komen dat kan veel geld schelen. Stichting ZZP Nederland heeft van haar aangesloten zelfstandigen begrepen dat in veel gevallen zij maar 30 tot 50% van het voor hen geldende NZA tarief ontvangen en er dus wel erg veel geld ( 50 tot 70%) gaat naar de zorginstellingen en andere intermediairs die hen inzetten of bemiddelen.

Een eerlijk tarief
In de UVIT proef heeft de NZA voorlopig tarieven toegekend voor zelfstandigen die 75% van het NZA tarief bedragen dat is voor de ZZP’ ers in de UVIT Proef:

  • Voor Persoonlijke verzorging € 36,59 per uur
  • Voor Verpleging € 54,67 per uur

Stichting ZZP Nederland vindt dit redelijke tarieven, omdat de ZZP’ers zelf moet kunnen reserveren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid, hun eigen administratieve overhead hebben, maar ook vervanging zelf moet regelen. Ook dragen ze zelf het risico van leegloop en arbeidsongeschiktheid.

Voorlichtingsbijeenkomsten Direct contracteren voor Zorg-ZZP’ ers, door het hele land
Meldt u alstublieft per omgaand aan voor ZZP-Zorg voorlichtingsessies die o.a. Stichting ZZP Nederland door het hele land zullen gaan houden in het eerste kwartaal 2012.

Wij zullen u dan informeren over:

  • Hoe de procedure van directe contractering met het zorgkantoor werkt.
  • Welk tarief voor u reëel is.
  • Hoe u waarneming het beste kunt organiseren.
  • Hoe u het beste een zorgteam kunt opzetten.
  • Wat wij voor u doen om uw belangen te behartigen.
  • Wat u kunt doen om in uw vak bij te blijven en uw omzet te verbeteren.

Stuur svp een e-mail naar dhr. Vollebregt Bestuurslid Zorgsector ZZP-Nederland op

vollebregt@zzp-nederland.nlen wij houden u op de hoogte van de bijeenkomsten en de verdere ontwikkelingen met betrekking tot directe contractering van ZZP-ers in de zorg.

Deel deze pagina: