ZZP' ers in deelgemeente Rotterdam gaan samen werken

deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

De Kamer van Koophandel Rotterdam en de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek starten een uniek project voor de 2100 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de deelgemeente. Met het project worden zzp’ ers geholpen om hun bedrijfsvoering en bedrijfshuisvesting beter vorm te geven.

Behoeftenonderzoek
Een onderzoek van de KvK en de deelgemeente bracht naar voren dat meer dan 80% van de zzp’ ers geen of nauwelijks contact met elkaar heeft. Ook bleek dat zzp’ ers meer praktische informatie over dagelijkse bedrijfsvoering willen hebben. Daarnaast hebben ze veel vragen over flexibele bedrijfshuisvesting.

Om de behoefte naar bedrijfshuisvesting in kaart te brengen wordt de Taskforce Bedrijfshuisvesting in het leven geroepen. ZZP’ ers zullen van de KvK een enquête toegestuurd krijgen. Ondertussen zal het aanbod van bedrijfsruimten in kaart worden gebracht. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête zal over vervolgstappen worden nagedacht, bijvoorbeeld een gezamenlijke ontmoetingsplek.

Database zzp’ers
Om zzp’ ers met elkaar in contact te laten komen wordt een database opgesteld met daarin de gegevens van de zzp’ ers. Een en ander wordt geregeld door de Taskforce Communicatie & Informatie. De database zal de voorbode vormen van een platform waar de ondernemers elkaar kunnen vinden en vragen stellen.

Ondernemers die op de hoogte willen blijven, kunnen zich aansluiten bij de Linkedlngroep ‘Zzp’ers Hillegersberg-Schiebroek’.

 

Deel deze pagina: