ZZP ers komen in problemen door VAR wanbeleid

ZZP Nederland
ZZP ers komen in problemen door VAR wanbeleid
ZZP Nederland vindt dat het tijd wordt dat de overheid duidelijkheid gaat brengen in de regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Met name het beleid ten aanzien van het afgeven van een VAR verklaring zorgt voor veel problemen. Veel ZZP ers worden geconfronteerd met het feit dat de Belastingdienst plotseling andere VAR Verklaringen afgeeft waardoor men het recht op zelfstandigenaftrek en ondernemersvrijstelling verliest.

VAR ROW in plaats van VAR WUO kost zelfstandige 5000 Euro
In het verleden kreeg vrijwel iedereen een VAR WUO Verklaring van de Belastingdienst, plotseling ziet de Belastingdienst de zaken anders en geeft al snel een VAR ROW verklaring af. Een VAR WUO geeft aan dat de zelfstandige aan alle criteria voldoet als zelfstandig ondernemer. WUO staat voor Winst Uit Onderneming. Met een VAR WUO heeft de zelfstandige recht op ondernemersaftrek, starteraftrek en 10% winstvrijstelling bij de Belastingdienst. Met een VAR ROW (Resultaat uit Overige werkzaamheden) heeft men geen recht op bovengenoemde aftrekposten. Dit betekent een lastenverzwaring van 5000 Euro voor de kleine zelfstandige met een laag inkomen.

Overheid begrijpt er weinig van
Ondertussen spreekt het huidige kabinet voortdurend over het stimuleren van kleine zelfstandigen. Met name een groep ouderen en langdurig werklozen wil men zelfstandig ondernemer laten worden. Kapitalen worden besteed aan promotie en voorlichting, adviseurs ontvangen grote bedragen voor advies aan overheid en gemeenten, subsidies voor projecten worden uitgevoerd door ambtenaren die niets begrijpen van ondernemen, terwijl de Belastingdienst met ijzeren hand regeert.

Tijd voor duidelijk beleid
Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid een duidelijk beleid gaat voeren ten aanzien van kleine zelfstandigen. Ca. 800.000 mensen werken inmiddels als Zelfstandige Zonder Personeel. Onder deze groep zijn veel ouderen en mensen die hun uitkering beu waren en zelf een onderneming zijn gestart. Prachtig, maar vaak hebben deze mensen moeilijkheden om aan het urencriterium van 1225 uur per jaar te voldoen. Weg belastingvoordeel, weg aftrekposten en weg is het redelijke inkomen van de zelfstandige. Dit ontneemt starters de moed om een onderneming te beginnen, een uitkering aanhouden is dan veel veiliger.

Het kan ook anders
ZZP Nederland is van mening dat de VAR Verklaring herzien moet worden. Een verlaging van het urencriterium zou een mooi begin zijn. In plaats van 1225 uur kunnen klassen gemaakt worden. Bij 800 uur moet een VAR WUO mogelijk zijn. Ondernemersaftrek kan hierop aangepast worden. Ook bij starten halverwege het kalenderjaar moet de Belastingdienst zich eens duidelijk en soepel opstellen.

Bemiddelingsbureaus een uitkomst voor veel zelfstandigen
Vaak worden bemiddelingsbureaus bestempeld als moderne koppelbazen. De goede bemiddelingsbureaus zorgen voor veel opdrachten die zelfstandigen uitvoeren zonder dat er sprake is van een arbeidsverhouding. Uiteraard dienen de ondernemers die opdrachten zoeken voor eigen rekening en risico te werken, maar het zoeken van opdrachten is nu eenmaal niet het sterkste punt van kleine ondernemers, bovendien ontbreekt het de kleine zelfstandige aan een goed netwerk. Ook voor deze mensen dient een VAR WUO beschikbaar zijn. Deze mensen betalen gewoon belasting terwijl ze voor geen enkele uitkering in aanmerking komen als ze geen werk hebben. Dat mag best beloond worden met een fatsoenlijk belastingvoordeel zoals dat geldt voor een VAR WUO

Deel deze pagina: