ZZP in de thuiszorg kan straks zonder VAR Verklaring

ZZP Nederland
ZZP in de thuiszorg kunnen straks zonder VAR Verklaring

Den Haag 17-04-08 | Vanaf 1 juni kunnen ZZP’ers in de thuiszorg zonder een VAR verklaring gaan werken als zelfstandige. Voorwaarde daarbij zal zijn dat de zelfstandigen niet via een bemiddelingsbureau werken, maar zelfstandig verantwoordelijk zijn voor zowel de geleverde prestatie als voor de financiële afwikkeling. Dit heeft vandaag staatssecretaris Jan Kees de Jager gemeld in een vergadering met Tweede Kamerleden.


Zoals regelmatig op www.ZZP-Nederland.nl gemeld hebben ZZP’ers in de thuiszorg grote problemen door de negatieve afgifte van de VAR verklaringen door de Belastingdienst. Sinds september 2007 is de afgifte van VAR verklaringen voor ZZP’ers in de thuiszorg problematisch geworden. Mensen die al jarenlang een VAR WUO verklaring kregen werden nu geconfronteerd met een afwijzing. Omdat de Belastingdienst dit probleem niet kon oplossen werd keer op keer een beslissing door de overheid uitgesteld.

Oplossing begin juni
Zoals uit het voorstel van de staatssecretaris blijkt zal begin juni een oplossing gereed zijn waarbij de ZZP’er niet meer een VAR Verklaring hoeft aan te vragen. De gehele sector in de Thuiszorg valt dan onder een convenant die duidelijkheid moet scheppen over wie nu wel of niet zelfstandig ondernemer is. Dit convenant is ontstaan naar aanleiding van de problemen in de thuiszorg. Bij veel controles bleken vrijwel alle AWBZ bemiddelingsbureaus niet aan de eisen van de overheid te voldoen. In zeer veel gevallen ging het volgens de staatsecretaris om schijnzelfstandigheid en was er sprake van een loondienstverband. Om problemen in de toekomst te vermijden zal dus binnenkort een convenant worden gesloten die duidelijkheid moet bieden. Details van het convenant zijn nog niet bekend.

Probleem op korte termijn blijft bestaan
ZZP Nederland vindt dit een stap in de goede richting, maar het nijpende probleem van ca 1400 ZZP’ers in de thuiszorg is hiermee niet op korte termijn opgelost. Deze vakmensen staan nog steeds werkloos aan de kant en zitten zonder inkomen door de trage besluiteloosheid van de overheid. In de vergadering in de Tweede Kamer werd door dhr. Blok van de VVD meerdere keren aangedrongen op een eenmalig pardon voor deze 1400 zelfstandigen die voorheen keurig over een VAR WUO beschikten maar staatsecretaris De Jager vond het niet nodig om zich in te zetten voor deze groep zelfstandigen.

Vanaf mei 2007 wordt in Politiek Den Haag al gesteggeld over de afgifte van VAR Verklaringen. Mevrouw Vos van de PvdA noemde dit kapitaalsvernietiging. Als 1400 mensen die nu langs de kant staan zouden kunnen werken betekent dit dat minstens 5000 mensen de verzorging zouden kunnen krijgen waar zo sterk de behoefte aan is. De thuiszorgsector kampt al jaren met een groot tekort aan vakmensen. Door de besluiteloosheid van de regering woekert dit probleem dus nog even voort.

Deel deze pagina: