ZZP in de zorg krijgt weer aandacht van Bussemaker

ZZP in de zorg krijgt weer aandacht in de Tweede kamer

ZZP in de zorg blijft een zorgenkindje. Mevrouw Bussemaker, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is zoekende om een keurmerk te ontwikkelen voor ZZP’ers die in de zorg willen werken. Zoals bekend is vorig jaar daartoe ook al een poging ondernomen met het zorgconvenant dat (terecht) al even snel van tafel werd geveegd door de rechtbank.

ZZP’er in de Zorg werd al eerder vergeten
Afgezien van enkele zaken die technisch over het hoofd gezien werd, was het ministerie in allerijl vergeten de ZZP’er in dit overleg te betrekken. Het gevolg laat zich snel raden: de ZZP’er was het kind van de rekening, terwijl de provisie risicoloos bleef kleven bij de bemiddelaars in de zorg. Deze zelfde bemiddelaars waren jarenlang het mikpunt van de Belastingdienst die daar geen grip op kreeg.

Convenant afgesloten met verkeerde partijen
Uiteindelijk heeft de overheid gekozen om dan maar een convenant te sluiten met de partijen die het meest tegenstribbelen: de bemiddelaars zouden worden gelegaliseerd en de grote zorginstellingen konden dan mooi profiteren van de macht van het grote blok en zodoende de prijzen drukken.

In het bericht van de Tweede Kamer van 8 april 2009 zegt mevrouw Bussemakers weer toe in gesprek te zijn met de onderhavige groeperingen. Bij voorbaat heeft ze al een subsidie verstrekt aan Per Saldo en Stichting de Ombudsman om een keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus te ontwikkelen. ZZP Nederland vraagt zich af wanneer mevrouw Bussemakers eens met de ZZP’ers zelf in overleg gaat treden…

Open sollicitatie naar mevrouw Bussemakers
Misschien is het een open sollicitatie aan het adres van de staatssecretaris, maar ZZP Nederland zou graag eens een kopje koffie drinken met mevrouw Bussemakers om duidelijk te maken wie nou feitelijk de zorg in natura verleent en wie iets meer daarvoor beloont dient te worden en wie iets minder...
 

Deel deze pagina: