ZZP in Tros Radar: conflict zorg vs. Belastingdienst

zorg

Maandagavond 24 februari - VANAVOND Ned. 1 20.20 uur -  besteedt Tros Radar in de uitzending aandacht aan de ontstane problemen van ZZP'ers in de zorgsector. Zoals eerder gemeld zijn veel ZZP'ers in de zorg door de Belastingdienst brodeloos gemaakt middels een abrupte intrekking van hun VAR-verklaring. Door de nieuwe zienswijze van de Belastingdienst kunnen duizenden zelfstandigen geen inkomen meer verdienen met hun bedrijf en zijn zij aangewezen op een bijstandsuitkering.

De Belastingdienst heeft aangegeven vanavond niet naar de uitzending van Tros Radar te willen komen voor een reactie.... jammer.

Stichting ZZP Nederland heeft samen met FNV Zelfstandigen geprobeerd met de Belastingdienst hierover in gesprek te komen, maar zonder resultaat. Ook een gesprek bij het ministerie van Financiën en overleg met toenmalig staatsecretaris Weekers bood geen enkele mogelijkheid om te komen tot een oplossing. Vandaar dat beide organisatie in actie zijn gekomen om op andere manieren aandacht voor de zelfstandigen te krijgen. Dat werkt…

Tros Radar
Naast een | petitie | heeft afgelopen donderdag een gesprek plaatsgevonden in het Tweede Kamergebouw met specialisten van PvdA, VVD, D66, CDA en SP. In dit gesprek hebben we met andere zorgorganisaties en bemiddelaars de situatie duidelijk gemaakt en gevraagd om een acute oplossing. Inmiddels zijn Kamervragen gesteld aan dhr. Wiebes, staatssecretaris van Financiën. Maandag 24 februari zal het Tv-programma  | Tros Radar | uitgebreid aandacht besteden aan de problemen voor de zelfstandigen en hun cliënten.

Werken aan oplossing
In eerste aanleg moet er direct een oplossing komen voor het acute probleem van zelfstandigen die zonder inkomen zitten. Ondertussen moet voortvarend gewerkt worden aan een permanente oplossing van het probleem: bemiddeling in de zorg. Bij het inhuren van verpleegkundigen is het vrijwel onmogelijk om rechtstreeks een contract af te sluiten met een cliënt. Zorg en zorgkosten worden beheerst door zorgkantoren die de uitbesteding van zorg overlaten aan zorginstellingen en derden. Zorgkantoren willen geen budget beschikbaar stellen aan zelfstandigen die het werk uitvoeren. Hierdoor ontstaat er een vrij spel van bemiddelaars die ongestoord hun gang kunnen gaan met het opstellen van eigen voorwaarden en marges.

Bemiddelaars maken graag gebruik van de kwaliteit van hoogopgeleide zelfstandigen en maken daarbij veel misbruik van hun sterke positie. Contracten die gebruikt worden voldoen niet aan de eisen van zelfstandig opdrachten verstrekken, contracten zijn niet transparant, er worden hoge tussenmarges gebruikt etc. De zelfstandige is de dupe van de macht van deze organisaties.

ZZP Nederland stelt voor dat er transparante overeenkomsten ontstaan, rechtstreeks tussen cliënt en verpleger. Als er daarbij gebruik wordt gemaakt van bemiddelaars dan kan dat alleen als dit geen belanghebbende partij is in de financiële afwikkeling. Bemiddelaars kunnen wel tegen betaling een diensten verlenen zoals een boekhouder dat ook doet voor ondernemers.

Hierbij roepen wij partijen op om samen in overleg te gaan om zo te komen tot een duidelijk convenant voor alle partijen.

Achtergrondinformatie:

Vanaf oktober 2013 voert de Belastingdienst een zeer strikte handhaving op schijnconstructies bij zelfstandigen. Bij controle van een bemiddelaar is volgens de Belastingdienst gebleken dat er sprake was van een arbeidsverhouding in plaats van zelfstandig ondernemerschap bij enkele ZZP'ers die door dit bureau bemiddeld werden. Vervolgens is van iedere zelfstandige die in het bestand van dit bureau voorkwam de VAR-verklaring ingetrokken. Daarbij is niet gekeken naar de feitelijke situatie maar ongecontroleerd gehandeld. Het gevolg van deze actie was dat 250 zelfstandigen vanaf dat moment brodeloos gemaakt zijn.

Vanaf dat moment geeft de Belastingdienst voor iedere zelfstandige in de zorg vrijwel geen VAR-verklaring meer af, ongeacht in welke omstandigheid men werkt als zelfstandige. Bezwaren zijn bijna allemaal afgewezen na een lange wachttijd en zorg-zzp'ers zitten nu zonder inkomen thuis. Bemiddelaars gaan vrijuit…

 

Deel deze pagina: