ZZP Nederland aan de slag voor zzp’ er in AWBZ Zorg

Leo Vollebregt, belangenbehartiger Zorg ZZP Nederland

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is druk bezig om de wet- en regelgeving zo aan te passen dat zzp’ ers zonder probleem toegelaten kunnen worden om, hetzij individueel of in groepen van zelfstandige zorgverleners, werkzaamheden te mogen verrichten in de AWBZ gefinancierde zorg. ZZP Nederland helpt zelfstandige zorgprofessionals graag een eind op weg.

Door VWS worden een aantal manieren waarop zelfstandigen straks werkzaam kunnen zijn in de zorg nader bekeken. De 2 belangrijkste vormen zijn;
a) Individuele contractering van een zelfstandige/ZZP Zorgprofessional met een zorgkantoor/opdrachtgever.
b) Contractering van een groep zelfstandigen; bijvoorbeeld via een coöperatie of andere rechtsvorm, die door de zelfstandigen wordt opgericht en die namens hen zaken regelt zoals plaatsvervanging bij bijv. ziekte en verlof, het administratief en juridisch ondersteunen of het uitwerken van contracten met zorgkantoor en/of opdrachtgevers. Zo kan de zelfstandige zorgprofessional, zich richten op zijn/haar kerntaken en wordt ondersteund in de administratieve en andere bijtaken.

In Dialoog met Financiën en de belastingdienst
Het is groot van belang dat er bij bovenstaande constructies ook sprake is van echte zelfstandigheid, dat er meerdere opdrachtgevers zijn, en aan andere fiscale randvoorwaarden is voldaan. Deze nieuwe vormen zullen door ZZP Nederland ook uitvoering met het Ministerie van Financien en de Belastingdienst doorgenomen worden, om zo de beste vormen voor de zelfstandigen te vinden.

Waarborgen van Beroepskwalificaties
ZZP Nederland wil ook samenwerking aangaan met andere belangengroepen voor zelfstandigen in de zorg, zoals; VWS, de Zorgkantoren, en waar gewenst ook met de Inspectie/IGZ, opdrachtgevers en cliënten representanten. Met de samenwerking probeert ZZP Nederland om oplossingen te vinden op vragen zoals: Voldoen de zelfstandigen aan alle beroeps- en ervaringseisen? Blijft hij/zij goed bijgeschoold? Wie is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit? Hoe kunnen we de kosten van bemiddelaars beperken? Et cetera.

Een aantal noodzakelijke wetswijzigingen zullen in 2010 hun beslag krijgen, sommige zullen wellicht pas in 2011 het hele proces van 1e en 2e Kamer gepasseerd zijn. Daarom wordt door alle partijen ook samengewerkt om ook binnen de huidige wetten en regels te kijken of al dit jaar de positie en werkmogelijkheden voor de zelfstandige, kunnen worden verbeterd.

De zorg bemensbaar houden
ZZP Nederland zet zich, met alle bovengenoemden, in om de positie van de zelfstandige zo goed en snel mogelijk te verbeteren, zodat de zorgsector en haar cliënten meer profijt hebben van deze belangrijke en groeiende groep, die graag haar bijdrage wil leveren aan de bemensing van de zorg. De zelfstandige zorgprofessionals kunnen zo meehelpen, om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende behoefte aan, gekwalificeerde handen aan het bed, de zorg voor de clienten thuis en in de instellingen, op peil te brengen en te houden. Wij denken daarbij aan; nieuwe instromers, ervaren professionals die graag zelfstandig of in kleine teams willen werken, zijinstromers en herintreders, met passie voor de zorg. Samen houden we zo de Zorg bemensbaar en van hoge kwaliteit.

Deel deze pagina: