ZZP Nederland alternatief voor idee afschaffing zelfstandigenaftrek CPB

Stichting ZZP Nederland

MKB winstvrijstelling kan een grotere rol spelen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een rapport uitgebracht waarbij een van de uitkomsten is dat het goed is om de zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers af te schaffen. Dat wil zeggen, de zelfstandigenaftrek moet worden omgevormd naar een specifieke aftrek voor de groepen die deze steunregeling daadwerkelijk nodig hebben, als werkzoekende ouderen en arbeidsgehandicapten.

Motivatie
Het CPB bepleit dat de zelfstandigenaftrek zzp’ers en andere ondernemers niet stimuleert om winst te maken, maar wel om in te schrijven als ondernemer om zo te profiteren van belastingvoordeel dat ondernemers hebben. Bij de zelfstandigenaftrek mag een ondernemer een bedrag van sowieso 7280 euro aftrekken van zijn belastbare winst.

Kritiek
Stichting ZZP Nederland heeft eerder zelf al kritiek geuit op de zelfstandigenaftrek. Niet omdat het voordeel biedt aan ondernemers, maar door de manier waarop. Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, moet een ondernemer aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoen. Haalt een ondernemer dit aantal uren niet, dan is er geen aftrek. Dit lokt fraude uit en problemen met het urencriterium zijn er al voldoende geweest. De controle door de Belastingdienst is moeilijk, laat staan het bewijs leveren door de ondernemer.

CPB
Het CPB-onderzoek richtte zich niet alleen op de zelfstandigenaftrek, maar ook op de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling kan op minder kritiek rekenen. Volgens de onderzoekers stimuleert de regeling dat ondernemers een rechtsvorm kiezen op basis van economische motieven en stimuleert het ondernemers winst te maken. Stichting ZZP Nederland kan zich hier in vinden en heeft in een artikel in februari hier al een oplossing voor aangedragen.

Oplossing
In het in februari reeds geposte artikel staat onder meer het volgende te lezen:

“Ook de zelfstandigenaftrek kan worden afgeschaft. De zelfstandigenaftrek is een fiscaal voordeel voor ondernemers met een eenmanszaak ongeacht de hoogte van de winst. Door de koppeling aan het starre criterium van 1225 gewerkte uren leidt dit tot veel administratie en “creatief omgaan met uren”. ZZP Nederland is van mening dat een van de doelen van het ondernemen het maken van winst is en niet het maken van uren. Het voorstel van ZZP Nederland is het verdisconteren van de zelfstandigenaftrek in de MKB winstvrijstelling, waardoor de aftrek weer kan worden gezien als beloning voor het risico van ondernemen en per saldo dezelfde fiscale stimulering blijft.”

| Artikel ‘vereenvoudig belastingstelsel voor ZZP’ers’ van februari 2012 |
| rapport CPB |

Deel deze pagina: