ZZP Nederland faliekant tegen voorstel pensioenplicht Jongerenorganisaties

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Geen verplichte pensioenopbouw voor zzp'ers
Geen verplichte pensioenopbouw voor zzp'ers

De jongerenorganisaties van de regeringspartijen (JOVD, CDJA, Jonge Democraten en Perspectief) presenteerden op 11 april een pensioenmanifest, waarin zij o.a. pleiten voor een pensioenplicht voor zelfstandige ondernemers. Stichting ZZP Nederland waardeert een aantal positieve voorstellen in het manifest, maar keert zich faliekant tegen de roep om een verplicht gestelde pensioenbijdrage voor zzp’ers. ”We hebben de AOW al, verplicht aanvullend pensioensparen is een arbeidsvoorwaarde tussen werkgevers en werknemers. Dat kan niet gelden voor zzp’ers, want dat staat haaks op hun positie als zelfstandig ondernemer”, zegt voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland.

Vrijwillig

De eis tot een pensioenverplichting voor zzp’ers kwam al eerder van FNV. Onder andere daardoor is de discussie over de modernisering van het pensioenstelsel in de SER vast komen te zitten. In een recente brief aan minister Koolmees over de positie van zelfstandigen, wordt echter de eis tot pensioenplicht voor zzp’ers verzacht. Men spreekt nu over de mogelijkheid om voor een goed pensioen te sparen en niet meer over een pensioenplicht voor zzp’ers.  Vrijwillige deelname is ook kenmerk van het ZZP Pensioen, dat in 2015 door vier zelfstandigenorganisaties, waaronder FNV Zelfstandigen, is opgericht.

Goede ideeën

Een aantal goede voorstellen in het manifest van de jongerenorganisaties is terug te vinden in het ZZP Pensioen. Het is een persoonlijke pensioenpot. Deelnemers bepalen zelf de hoogte van de inleg aan de hand van de financiële mogelijkheden, die inleg mag ook enkele jaren nul zijn. Dat komt overeen met de “premievakantie” uit het jongerenmanifest. Het saldo mag ook worden opgenomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden van de deelnemer vervalt het pensioen in zijn geheel aan de nabestaanden. “Met deze kenmerken beweegt de modernisering van het pensioenstelsel zich in de richting van zelfstandige ondernemers, zonder daaraan een verplichtstelling te verbinden”, zegt Post.

Meenemen

Ook het voorstel om zelf een pensioenuitvoerder te kunnen kiezen en dan het pensioensaldo mee te nemen naar de nieuwe uitvoerder, valt in goede aarde. Een groot deel van de zelfstandigen heeft vroeger als werknemer pensioen opgebouwd, dat nu niet kan worden meegenomen naar een regeling met vrijwillige deelname. Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor waardeoverdracht van werknemerspensioen naar zelfstandigenpensioen, maar kreeg tot nu toe steeds nul op het rekest. “Deze gerechtvaardigde wens tot waardeoverdracht kan wellicht in de modernisering van het pensioenstelsel worden meegenomen”, aldus Maarten Post.

Deel deze pagina: