ZZP Nederland naar hoorzitting Tweede Kamer over VAR-webmodule BGL

Johan Marrink - ZZP Nederland

ZZP Nederland: BGL is een lapmiddel, ZZP'ers zijn niet de oorzaak van schijnconstructies

Stichting ZZP Nederland is vandaag (29-10) in de Tweede Kamer aanwezig om het standpunt van ZZP Nederland en van Zelfstandigen Bouw over de voorgenomen Beschikking geen loonheffing voor ZZP’ers toe te lichten. Vooraf heeft ZZP Nederland, samen met Zelfstandigen Bouw, FNV ZZP en PZO-ZZP een notitie geschreven waarin wij onze zorgen uiten over het wetsvoorstel. Stichting ZZP Nederland zal de Kamercommissie Financiën adviseren de voorgenomen maatregel te schrappen en te vragen om gezamenlijk te komen tot een betere oplosing.

BGL is geen verbetering

Het kabinet probeert vanaf medio 2015 schijnconstructies een halt toe te roepen, met een verklaring vooraf, middels een Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Helaas valt er met de BGL weinig verbetering te verwachten in de bestrijding van schijnconstructies. De webmodule die het ministerie van Financiën voorstelt is op veel vlakken geen verbetering zolang er geen capaciteit beschikbaar is om te handhaven. Sterker nog: doordat de Belastingdienst geen definitie heeft (of wil hebben) van het ondernemerschap kun je eigenlijk niet vaststellen wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid.

De enige lichtpuntjes in de BGL zijn de medeverantwoordelijkheid van de (malafide) opdrachtgever en het feit dat er maar één type BGL is in plaats van de huidge 4 bij de VAR-verklaring.

Forse administratieve overlast bonafide zelfstandigen

De BGL-module zal voor forse overlast zorgen bij de huidige VAR aanvragers. Veelal moet, als de omstandigheden net iets afwijken van de vorige aanvraag, per opdracht een nieuwe BGL worden aangevraagd. Bij de opdrachtgevers die een zelfstandige willen inhuren wordt de administratieve lastendruk en de onzekerheid ook alleen maar hoger. Als het percentage schijnconstructies 5% van het totaal bedraagt, zorgt dit voor forse overlast bij de bonafide 95%.

Plannen kabinet gaan voorbij aan echte oorzaak schijnconstructies

De plannen van het kabinet gaan voorbij aan de echte oorzaak van schijnconstructies en leggen de schuld neer bij ZZP’ers die voorzien in hun eigen inkomen in plaats van te kiezen voor de (schijn)veiligheid van een uitkering. Dat vinden wij onacceptabel.

Werkgevers durven geen mensen aan te nemen

Schijnzelfstandigheid ontstaat niet door de betreffende ZZP’ers maar bij werkgevers die geen mensen in dienst durven te nemen. Werkgevers vinden de arbeidsrisico’s voor het aannemen van personeel te groot, evenals de kosten die werkgevers bovenop het brutoloon moeten betalen. Werkgevers willen een meer flexibele schil om die in te zetten bij drukke perioden binnen het bedrijf.

De nieuwe Wet werk en zekerheid, waardoor men personeel na twee termijnen (in plaats van drie) in vaste dienst moet nemen zorgt voor nog meer vraag naar flexibel inzetbare vakmensen. Werkgevers proberen op allerlei manieren mensen in te huren, hetzij via uitzendbureaus, via payrollconstructies of via bemiddeling van zelfstandigen.

Deel deze pagina: