ZZP Nederland organiseert avonden over mogelijkheden in de zorg

Stichting ZZP Nederland

Werken als zzp’er in de zorg wordt tegenwoordig niet makkelijk gemaakt. Er wordt hevig gesnoeid in de PGB’s en direct contracten afsluiten voor het geven van zorg wordt ook aan banden gelegd. Toch is er veel beweging in de zorgmarkt. Er draait een pilot waarbij zzp’ers wel rechtstreeks zorg mogen verlenen in de AWBZ thuiszorg. Ook komen er wellicht nog meer nieuwe mogelijkheden. Daarover wil Stichting ZZP Nederland samen met andere organisaties, zzp'ers graag voorlichten tijdens thema-avonden op diverse plaatsen in Nederland.

Zo is er sinds 1 januari 2012 gelegenheid om als verpleegkundige en/of verzorgende zelfstandige zorgverlener (ZZP’er) direct een contract af te sluiten met het zorgkantoor om zorg in natura (ZIN) te leveren. Om voor deze contracteringswijze in aanmerking te komen, worden op dit moment door een aantal partijen de fiscale, juridische en zorginhoudelijke richtlijnen vastgesteld.

Deze rechtstreekse contractering heeft een aantal meerwaarden, zowel voor de ZZP’er, als voor de klant die zorg ontvangt:

  1. De klant is zelf baas over zijn of haar zorginkoop
  2. De ZZP’er is directe zorgleverancier en levert flexibele zorg op maat
  3. (Bewaking en borging van) kwaliteit en continuïteit van zorg wordt direct tussen klant en ZZP’er geregeld
  4. Het ministerie VWS heeft software laten ontwikkelen die het eenvoudig maakt je als ZZP’er te laten registreren van keurmerk tot en met facturatie
  5. Een beter uurtarief, zonder de hoge  aftrek van bemiddelingsmarges aan derden.

Stichting ZZP Nederland een aantal interessante gastsprekers uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomsten die we door het hele land gaan houden.

Brigitte zal zzp'ers vertellen wat de nieuwe kansen rond deze contractering inhouden. Ook zal ze het systeem presenteren dat zij op verzoek van VWS voor alle ZZP’ers heeft ontwikkeld. ZZP’ers kunnen via het internet het gehele proces van indicatiestelling tot en met betaling eenvoudig regelen.

Chantal zal in haar inleiding “Dit is wat je waard bent” uitleggen hoe ZZP'ers een zo goed mogelijk uurtarief als zelfstandige kunt realiseren zonder uzelf de markt uit te prijzen.

  • Caren Kunst,  Good Care Support

Caren zal het belang onderbouwen van vakmanschap binnen het ondernemerschap. Caren is mede initiatiefnemer van het netwerk van zelfstandig ondernemers in de zorg, de Goed Zorgen Groep in Tiel. Zij zal vertellen over de serie Bewust-Bevoegd-Bekwaamtrainingen voor ZZP’ers in de zorg en de toekomstige rol van de Mantelzorgacademie.

  • Leo Vollebregt, Zorgbestuurder Stichting ZZP-Nederland

Leo zal ingaan op de belangenbehartiging voor ZZP’ers in de zorg zoals de tot standbrenging van deze directe contractering, de criteria (KIWA) en het belang van goede basisverzekeringen zoals een verzekering bij ziekte/uitval, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de pensioenmogelijkheden voor ZZP’ers. Daarnaast besteedt Leo aandacht aan belangrijke belastingzaken zoals de VAR en de criteria om door de fiscus aangemerkt te worden als ondernemer.

De regiobijeenkomsten worden gehouden van 19:30 tot 21:30 uur op de volgende data en locaties van Van Der Valk Hotel/Restaurants:

4 april 2012            Eemnes, De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes

16 april 2012          Apeldoorn, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn

24 april 2012         Gilze-Rijen, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

26 april 2012         Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar

De kosten zijn 29,00 euro per deelnemer, inclusief btw en koffie of thee.

Inschrijven kan via deze link  | aanmelden workshop zorg |

Deel deze pagina: