ZZP Nederland pleit voor herintreding noodgedwongen zelfstandigen in de bouw

Politiek
ZZP Nederland

Naar aanleiding van een interview met voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland op 11 september 2018 in Cobouw,  heeft kamerlid Van Brenk (50plus) op 13 september kamervragen gesteld aan minister Koolmees over de positie van oudere zzp’ers in de bouw. Het gaat met name om de groep zzp’ers, die tijdens de crisisjaren noodgedwongen zelfstandig zijn geworden en het als ondernemer niet gered hebben. Stichting ZZP Nederland roept de bouwsector op,  om deze groep bouwvakkers opnieuw het perspectief te bieden dat ze verdienen.

Te hoge risico's

Er zijn ongeveer 100.000 zelfstandigen in de bouwsector. De overgrote meerderheid (meer dan 90%) is succesvol ondernemer als klusbedrijf of in aanneming van werk. Er is een klein deel (naar schatting 10 %), dat tijdens de crisisjaren noodgedwongen zelfstandig is geworden. Dit zijn vaak 50plussers, die veelal door hun voormalige werkgever de laan zijn uitgestuurd, omdat het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid vooral door kleinere bouwbedrijven moeilijk of niet te dragen was. Sommigen hadden succes als ondernemer, anderen echter kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden.

Opschuiving AOW leeftijd

Door zelfstandig te worden, kon men geen aanspraak meer maken op ww, was men geen deelnemer meer in het pensioenfonds en was het bijna onmogelijk om een individuele aov af te sluiten. Qua leeftijd en beroep valt men in de groep met het hoogste risico en dus is de premie hoog, als je al überhaupt wordt geaccepteerd door de verzekeraar. Noodgedwongen moesten deze zelfstandigen in de crisistijd genoegen nemen met steeds lager wordende tarieven, waardoor de tarieven in de sector negatief werden beïnvloed. Ongewild zat deze groep, de echte ondernemers in de sector in de weg. De slechte positie van deze oudere “zelfstandige” bouwvakkers is nog eens verslechterd door de opschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Val de echte ondernemer niet lastig met gedwongen bescherming of overheidsverplichtingen.

Geen verplichtingen

Uit de vragen van 50plus aan minister Koolmees kan men de indruk krijgen, dat deze partij alle oudere zelfstandigen in de bouw min of meer als slachtoffers beschouwt, die bescherming nodig hebben van overheidswege. Stichting ZZP Nederland is van mening, dat het overgrote deel van de zelfstandigen in de bouw, ook ouderen, zichzelf prima kan redden als ondernemer en niet wil worden lastig gevallen door overheidsverplichtingen of gedwongen bescherming. Oudere bouwvakkers, voor wie de vlucht naar het ondernemerschap niet heeft gewerkt en die nu ongewild in een bijna uitzichtloze positie zijn terecht gekomen, hebben echter toekomstperspectief nodig.

Bewust zelfstandig ondernemer

Stichting ZZP Nederland staat voor bewust zelfstandige ondernemers, die op onafhankelijke wijze hun eigen zaken weten te regelen. De groep (meestal oudere) bouwvakkers, die in de crisisperiode door de bouwsector is uitgestoten en het niet heeft gered als ondernemer moet weer op weg worden geholpen. Dat is de maatschappelijke plicht van alle betrokken partijen. Vakbonden en werkgevers in de bouw moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook een overheidsinstantie als UWV, is verantwoordelijk, omdat men deze groep destijds actief het ondernemerschap heeft aanbevolen. ZZP Nederland blijft niet aan de zijlijn staan en wil actief meewerken aan een oplossing.

Regeling herintreders

Stichting ZZP Nederland stelt voor om een regeling voor herintredende bouwvakkers in het leven te roepen. Deze regeling moet gaan gelden voor bouwvakkers met een langdurige loopbaan in de bouw, die tijdens de crisis noodgedwongen zelfstandig zijn geworden, maar het als ondernemer in de toekomst niet gaan redden. Bouwvakkers, die zich melden en aan de voorwaarden voldoen, moeten aanspraak kunnen maken op herleving van hun ww-rechten voor een beperkte periode (3 maanden). In die periode volgen zij een herintredingstraject met bemiddeling naar werken in dienstverband of via detachering. Daarmee vallen zij weer onder de werknemersverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en kunnen zij hun pensioen verder opbouwen.

Perspectief

Een dergelijke (eenmalige) regeling kan deze groep oudere bouwvakkers weer perspectief bieden op de arbeidsmarkt. Dat verdient de steun van overheid en sociale partners. Bovendien heeft de bouwsector de inzet van deze ervaren vaklieden in deze tijd hard nodig. Stichting ZZP Nederland hoopt, dat alle betrokken partijen hieraan willen meewerken. Als dit plan slaagt, dan komt er ook meer ondernemingsruimte voor de echte zelfstandigen in de bouw.

Deel deze pagina: