ZZP Nederland pleit voor praktijkopleiding ondernemersvaardigheden

Stichting ZZP Nederland

Meer schoolverlaters worden zzp’er

Uit recente CBS-cijfers blijkt, dat steeds meer jongeren direct na hun opleiding starten als zelfstandige ondernemer. In 2015 startte 14 % direct vanaf de (vak)opleiding als ondernemer tegenover 9 % in 2008. Volgens Stichting ZZP Nederland geeft deze trend alle aanleiding om een praktijkopleiding ondernemersvaardigheden in te richten.

Leren

Dat jonge mensen bewust kiezen voor het ondernemerschap, past helemaal in de moderne arbeidsmarktgedachte. Zelfstandigen willen baas blijven over hun eigen werk, hun eigen tijd en hun eigen geld. Het is echter wel zaak om niet onvoorbereid “in het diepe te springen”. Duurzaam succes als ondernemer wordt niet alleen bepaald door “ondernemersbloed” en ondernemerstalent. Ondernemen is ook een vak en ondernemersvaardigheden kun je leren.

Duurzaam

Het verheugt ZZP Nederland dat steeds meer jongeren perspectief zien in een leven als ondernemer. Het mogen echter geen eendagsvliegen worden, die na korte tijd weer moeten afhaken. Dat kan zijn, doordat ze hun zaken niet op orde hebben, of er achter komen, dat ze toch geen echte ondernemer zijn. De kans is groot dat ze dan aan de zijlijn van de arbeidsmarkt komen te staan en misschien wel in het vangnetcircuit terechtkomen. Dat kan de maatschappij zich niet permitteren. Jongeren worden schaarser en alle talenten moeten maximaal worden benut.

Opleiding

Daarom neemt ZZP Nederland het initiatief om te pleiten voor een adequate en praktijkgerichte opleiding ondernemersvaardigheden in de regio. De aanzet daartoe is reeds gegeven, doordat ZZP Nederland heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de mbo-keuzemodule “Ondernemend Vakmanschap”. Dit is een oriëntatie op het ondernemerschap. Als jongeren op deze manier een bewuste keuze hebben kunnen maken, is er behoefte aan gerichte- en praktische informatie over ondernemerschap. Dat kan worden gerealiseerd door een praktijkopleiding voor startende ondernemers aan te bieden met stage bij zzp’ers.

Politieke aandacht

In de afgelopen verkiezingsperiode heeft Stichting ZZP Nederland in de gemeenten Zwolle, Amsterdam en Rotterdam aandacht gevraagd voor de begeleiding van startende ondernemers. Tijdens verkiezingsavonden, die door ZZP Nederland in deze gemeenten werden georganiseerd, kon deze oproep veelal rekenen op een breed politiek draagvlak. Gemeentelijke politici beseffen, dat het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap een zegen is voor de economische groei, de participatie en de sociale cohesie binnen wijken en stadsdelen.

Afspraken

Stichting ZZP Nederland wil afspraken maken met gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een goede informatievoorziening en opleiding voor startende ondernemers. “We hopen op een olievlekwerking, zodat ook in andere gemeenten dergelijke initiatieven van de grond komen” zegt voorzitter Maarten Post.

Deel deze pagina: