ZZP Nederland wil duidelijkheid over zzp’ers in de zorg

Zorg
Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland

Wiebes en Van Rijn laten zorg-zzp’ers in het ongewisse

Stichting ZZP Nederland is nauw betrokken geweest bij de discussie over de afschaffing van de VAR en de introductie van DBA-modelcontracten. Het failliet van de VAR kwam pas echt aan het licht, toen eind 2014 enkele duizenden zorg-zzp’ers een blauwe brief ontvingen met de mededeling “heden is uw VAR-WUO ingetrokken”. Dit was onderdeel van een beweging, ingezet door VWS en vakbonden, om zelfstandige ondernemers uit de zorg te weren, c.q. uit te sluiten. Dit werd pijnlijk duidelijk, toen staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een overeenkomst met de vakbonden liet optekenen, dat werk dat met publiek geld wordt betaald, uitsluitend kan worden uitgevoerd in reguliere dienstbetrekking. In gesprek met Stichting ZZP Nederland en Per Saldo is deze uitspraak door de staatssecretaris genuanceerd, maar dat is door VWS tot nu toe niet gepubliceerd. Stichting ZZP Nederland heeft er toen voor gekozen om deze nuance zelf te publiceren. Van Rijn beloofde ons tevens om hierover met staatssecretaris Wiebes (Financiën) in gesprek te gaan.

Onzekerheid

Ondertussen is de communicatie over de DBA-modelcontracten in volle gang en heeft Stichting ZZP Nederland in samenwerking met de Belastingdienst een aantal regionale voorlichtingsavonden georganiseerd. De vele vragen van zorg-zzp’ers over hun positie werden door de Belastingdienst categorisch onbeantwoord gelaten, zodat het bestaande gevoel van onzekerheid niet werd weggenomen, maar juist is vergroot. Dat is natuurlijk koren op de molen van “zzp-experts” en “bemiddelaars”, die met allerlei spookverhalen alleen maar chaos voor ogen hebben. Toen Stichting ZZP Nederland twee weken geleden staatssecretaris Wiebes hiermee confronteerde, beloofde hij hierover in gesprek te zullen gaan met Van Rijn. Het is nog maar de vraag of dat gesprek voor de zorg-zzp’ers de benodigde zekerheid over hun positie gaat opleveren.

Goede communicatie

Stichting ZZP Nederland wil een eenvoudige regeling, die duidelijk en op eenduidige wijze wordt gecommuniceerd, zodat zelfstandige ondernemers gewoon kunnen blijven ondernemen en niet worden uitgesloten. Stichting ZZP Nederland hoopt dat deze bewindslieden de oren niet laten hangen naar de vertegenwoordigers van de klassieke arbeidsmarkt door zelfstandige ondernemers in de zorg naar het keurslijf van het werknemerschap te verwijzen. Het zou onbestaanbaar zijn, als VWS de zorg-zzp’ers in de armen zou jagen van uitzendbedrijven, die met veel te hoge winstmarges een substantiële hap uit het zorgbudget opvreten.

In het belang van alle zorg-cliënten, in het belang van alle zorg-zzp’ers en in het belang van kwaliteit en efficiency in de zorg, roept Stichting ZZP Nederland de beide bewindslieden op om ervoor te zorgen, dat zelfstandige ondernemers in de zorg gewoon kunnen blijven ondernemen.


Deel deze pagina: