ZZP Ondernemer worden vanuit een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering

StartBedrijf
ZZP Ondernemer worden vanuit een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering

Het zijn moeilijke tijden om als WAO’er weer aan het werk te komen. De drang naar een eigen inkomen wordt vakkundig de grond ingeboord als mensen met een WAO uitkering gaan solliciteren. Zelfs minister Donner geeft toe dat mensen boven 45 jaar volkomen kansloos zijn als ze vanuit een WAO situatie gaan solliciteren.

Eigen bedrijf starten vanuit WAO - UWV biedt mogelijkheden
Een eigen bedrijf starten is populair. Naar verwachting starten dit jaar ca 85.000 mensen een eigen bedrijf. Met name starten als ZZP’er (zelfstandig zonder personeel) is ongekend populair. Ook vanuit een uitkeringssituatie zoals de WAO is ruime belangstelling om zelfstandig te worden. Bovendien bieden de uitkerende instanties zoals het UWV veel mogelijkheden voor startende ondernemers.

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent verklaard, dan zijn er op grond van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) mogelijkheden voor de financiering van een bedrijf en begeleiding van startende ondernemers. U kunt in aanmerking komen voor een starterskrediet als u een uitkering ontvangt van het UWV.

Starterskrediet: Rentedragende lening en borgstelling
Dit krediet heeft altijd de vorm van een rentedragende lening of borgstelling en zal maximaal € 29.889, - bedragen. U moet altijd contact op nemen met het UWV en een goed ondernemingsplan hebben als u in aanmerking wilt komen voor het starterskrediet. Ook wanneer u een werkeloosheidsuitkering heeft en door gebrek of ziekte minder kans maakt op de arbeidsmarkt kunt u in aanmerking komen voor een starterskrediet. U moet dan wel medisch-arbeidskundig beoordeeld worden om te kijken in hoeverre er sprake is van ziekte of gebrek.

Uitkering behouden bij eigen bedrijf
Als u eenmaal een eigen inkomen verdient, dan is het afhankelijk van de hoogte hiervan of u uw uitkering nog zal behouden. Tijdens de aanloopperiode is het vaak mogelijk dat de uitkering gewoon uitgekeerd wordt. In 2007 is er een extra fiscale stimulans voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf willen opstarten. Als zij meer dan 800 uur per jaar werken dan krijgen zij een aftrekpost van € 12.000, - in het eerste jaar, € 8.000, - in het tweede jaar en in het derde jaar € 4.000, -. De aftrekposten gelden alleen voor diegenen die na 31 december 2006 ondernemer zijn geworden.

Deel deze pagina: