ZZP-onderzoek TNO/CBS vereist nuance

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland

Op 11 juli kwam het onderzoek Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en CBS uit naar ZZP’ers, hun financiële situatie en hoe zij pensioen en arbeidsongeschiktheid regelen. In onderstaande twee alinea’s staat een korte samenvatting van het onderzoek. Stichting ZZP Nederland plaatst daarna enkele kanttekeningen bij het onderzoek.

Het onderzoek

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Slechts acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur. Aan het onderzoek hebben meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelgenomen.

Kanttekeningen Stichting ZZP Nederland

ZZP Nederland is niet verrast door de uitkomsten van dit onderzoek. Wel zijn we blij met de constatering dat het economisch beter gaat met de zelfstandig ondernemer. Zoals gesteld in onze reactie aan Informateur Zalm vinden wij dat inkomensrisico’s de verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf.De ondernemer dekt zelf op eigen wijze inkomensrisico’s af zoals arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorziening, bedrijfscalamiteiten door middel van verzekering, opbouw van een daartoe bestemde reserve of andere wijze. De uitkomst dat 4 op de 5 zelfstandige ondernemer geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten impliceert niet dat dus 80% een probleem heeft.

Omstandigheden

De ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben het niet per se slecht geregeld, zegt Frank Alfrink, directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland. „We krijgen veel mensen aan de telefoon die vragen of ze zo’n verzekering moeten nemen. Dan zeggen wij: dat ligt eraan hoe groot je probleem is als je inkomen wegvalt. Misschien heb je wel een goed verdienende partner of een grote buffer. Of arbeidsongeschiktheid komt weinig voor in je sector.”De cijfers worden ernstig vertroebeld door het feit dat het onderzoek alle zzp’ers meeneemt, en niet alleen die zzp’ers die daadwerkelijk afhankelijk zijn van hun zzp-inkomen. Er zijn veel zzp’ers waarvoor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering simpelweg niet noodzakelijk of lonend is. Daarnaast wordt in het onderzoek alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschouwd als een afdekking voor arbeidsongeschiktheid. Zelf sparen, of via een broodfonds een regeling treffen worden helemaal niet benoemd.

Later is al lang begonnen

Alfrink bevestigt dat er zzp’ers zijn die niks voor hun pensioen hebben geregeld, al zouden ze dat beter wel kunnen doen. „Wij horen vaak: ik weet dat ik pensioen moet opbouwen, maar dat ga ik later echt doen. Alleen: hoe langer je wacht, hoe minder kans je hebt om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen.”

ZZP Nederland streeft ernaar dat een integrale vermogensopbouw kan plaatsvinden, die ervoor is bestemd, om het voortbestaan van het bedrijf veilig te stellen en daarnaast (toekomstige) inkomensterugval op te vangen.  De zelfstandige ondernemer moet binnen zijn onderneming in staat worden gesteld om een feitelijke financiële buffer te hebben, die bestemd is voor scholing, leegloop, arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorziening en individuele vermogensopbouw ten behoeve van woningfinanciering.

Deel deze pagina: