ZZP-organisaties sturen informateur Schippers Plan voor Moderne Arbeidsmarkt

Zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland
Informateur Schippers
Informateur Schippers

Stichting ZZP Nederland heeft samen met PZO en Zelfstandigen Bouw een plan ontwikkeld voor een modern arbeidsmarktbeleid.  De notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt” (pdf) wordt vandaag, met begeleidende brief (pdf), bezorgd bij informateur Schippers als inbreng bij de formatie. Voorzitter Maarten Post: “Wij pleiten voor een arbeidsmarkt, waarin iedereen op zijn eigen wijze kan participeren met ruim baan voor zelfstandige ondernemers die daar bewust voor hebben gekozen.”

Verklaring

De zelfstandigenorganisaties bepleiten een vrije keuze tot ondernemer met een wettelijke status, die uitgezonderd is van het arbeidsovereenkomstenrecht en wordt bevestigd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer.  De DBA en de modelcontracten moeten snel en definitief van tafel. Schijnconstructies kunnen blijvend worden voorkomen, door werkgeversrisico’s die samenhangen met de WWZ, het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte aan te pakken, waardoor bedrijven hun werknemers willen behouden. Wie tijdens de crisis genoodzaakt was om zzp’er te worden en het als ondernemer niet redt, kan begeleid worden naar een baan.

Stimuleren

Stichting ZZP Nederland vindt het belangrijk, dat jongeren in het onderwijs moeten worden toegerust voor een arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een belangrijke rol speelt. “Dat kan door economische educatie en ondernemersvaardigheden in het onderwijs te prioriteren”, zegt voorzitter Post. “Wij willen de formerende partijen ervan overtuigen, dat je ondernemers en toekomstige ondernemers niet moet belemmeren, maar juist stimuleren, dat is een maatschappelijk belang.”

Deel deze pagina: