ZZP verpleegkundigen in paniek om btw-heffing

Stichting ZZP Nederland

Zzp verpleegkundigen denken te stoppen als btw-heffing blijft

Volgens Staatssecretaris Weekers van Financiën dienen zzp’ers die in de verpleging werken btw af te dragen over hun inkomsten als zelfstandige. Hoewel er voor BIG verpleegkundigen een btw-vrijstelling bestaat in de Wet Omzetbelasting is Weekers een andere mening toegedaan.

In Kamervragen van de PvdA antwoordt Weekers: ‘zodra een verpleegkundige buiten dienstbetrekking en regelmatig tegen betaling werkzaamheden verricht voor één of meer ziekenhuizen is de verpleger ondernemer voor de omzetbelasting en dient dit afgerekend te worden met de Belastingdienst.’

Verder antwoordt Weekers: ‘Van het zelfstandig verrichten van een gezondheidskundige dienst is geen sprake als de betrokken beroepsoefenaar onder leiding en toezicht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld een arts) werkzaamheden uitvoert.

Redenering Belastingdienst kan geen stand houden

Stichting ZZP Nederland stelt dat de door dhr. Weekers gestelde redenering geen stand kan houden. Zelfstandigen in de gezondheidszorg, (BIG geregistreerd) handelend voor eigen rekening en risico zijn volgens de Wet op de omzetbelasting vrijgesteld van btw. Hier is geen sprake van het ter beschikking stellen van arbeid zoals bij uitzendbureaus wel het geval is oordeelde onlangs de rechtbank nog. In principe is de btw-maatregel die dhr. Weekers hanteert dus gebaseerd op niets. De facturering van de zelfstandigen is slechts een papieren kwestie, de uiteindelijke zorg wordt verleend aan het bed. Ook werknemers worden betaald door het ziekenhuis en niet door de patiënt, hierover wordt ook geen btw geheven.Het CDA bij monde van dhr. Omtzigt en Bruins Slot hebben inmiddels nieuwe vragen aan Weekers gesteld in de Kamer.

Rechtbank: Belastingdienst handelt onjuist en onbegrijpelijk

Onlangs oordeelde de Rechtbank Zeeland West Brabant dat de door de Belastingdienst opgelegde btw-aanslagen feitelijk onjuist zijn: ‘Het is vaste jurisprudentie van het EU Hof van justitie dat het begrip “gezondheidskundige verzorging van de mens” ziet op diensten die de diagnose, de behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. De rechtbank oordeelde dat ‘de diensten van de betreffende zelfstandige zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van de mens.’Anders dan dat de Belastingdienst meent is daarvoor niet vereist dat sprake is van een overeenkomst tussen verpleger en patiënt. De rechtbank noemde de beoordeling van de betreffende inspecteur Belastingdienst zelfs onbegrijpelijk.

Bezwaarbrief btw voor aangesloten zelfstandigen
Indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland kunt u een voorbeeldbrief downloaden waarmee u bezwaar maakt tegen de geheven btw. U dient wel eerst aangifte te doen en te betalen, daarna kunt u de brief gebruiken om bezwaar aan te tekenen zodat u het bedrag terug kunt ontvangen als de wetgeving wordt verduidelijkt en/of aangepast.

Link: | download bezwaarbrief btw | (inlog verplicht)

Zelfstandige verpleegkundigen in paniek

Ondertussen regent het klachten bij Stichting ZZP Nederland over de onduidelijkheid die is ontstaan sinds 1 januari. Daarbij komt veel menselijk leed naar boven. Verplegers die nu al een karig uurtarief kunnen berekenen zouden nu ook nog eens 21% van hun tarief moeten afdragen voor de omzetbelasting, want een ziekenhuis is niet btw-plichtig. Veel zelfstandigen in de zorgsector geven aan dat indien de maatregel niet rechtgezet wordt men niet langer wil werken in de gezondheidzorg. Ook zitten inmiddels veel ZZP verpleegkundigen zonder contract vanwege de btw. Dat is jammer want juist in de zorgsector ontstaat nu al een schreeuwend tekort aan vakkundige mensen.

Stichting ZZP Nederland is ondertussen aan het inventariseren over de omvang van de problemen en zet zich in voor de gedupeerde zelfstandigen. 

Update: De Belastingdienst is inmiddels in hoger beroep gegaan, Stichting ZZP Nederland gaat de betreffende ZZP'er en de jurist ondersteunen in het proces.

Deel deze pagina: