ZZP´er in de thuiszorg wordt door convenant aan banden gelegd

ZZP´er in de thuiszorg wordt door convenant aan banden gelegd 
Jarenlang is er gesteggeld over zelfstandigen in de thuiszorg. Zijn ze wel of niet zelfstandig, hebben ze een arbeidsverhouding of niet, verdienen ze een goede boterham of kan er bezuinigd worden? Na maandenlang overleg tussen de Belastingdienst, het ministerie van VWS, het UWV en Branchebelang Thuiszorg Nederland ligt er nu een convenant.

ZZP’ers in de zorg worden ZOZ’ers, papierwinkel komt weer terug
Veel ZZP’ers zullen niet echt vrolijk worden van het nieuwe convenant dat gaat gelden voor AWBZ zorg en bemiddeling. De papierenwinkel waar veel ZZP’ers in de zorg in de afgelopen jaren vanaf wilden komt weer terug, evenals het verschijnsel bemiddelaar. Het lijkt alsof de overheid nu een gedoogbeleid gaat voeren in de zorgsector voor bemiddelingsbureaus. ZZP’ers in de zorg moeten Zelfstandig Ondernemer Zorg worden.

Belangrijkste maatregelen uit het nieuwe convenant dat per 1-1-2009 moet ingaan:

Verplicht keurmerk
Indien een ZOZ’er zich conformeert door middel van een verplicht keurmerk aan de vele nieuwe regels die worden opgesteld is geen VAR Verklaring meer nodig. Hiertoe dient iedere ZZP’er in de zorg gekeurd te worden op veel vlakken, naast vakbekwaamheid en diploma’s moeten ze door middel van diverse audits bewijzen dat ze voldoen aan de eisen van de Stichting Keurmerk ZOZ.

Overigens wil dat niet zeggen dat de inkomsten van de zorgverlener na verkrijgen van een keurmerk kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hangt af van de individuele situatie.

Nieuwe vorm van bemiddelaars: Zorgkantoor en bemiddelaars bepalen prijsniveau
Daar waar in het verleden vaak sprake was van handige koppelbazen wordt er nu een nieuwe vorm van bemiddelaars in het leven geroepen: de Matchmakers. Deze matchmakers mogen binnen het nieuwe concept weer alle touwtjes in handen nemen. Zij bepalen de prijs in overleg met het zorgkantoor.

In het convenant staat letterlijk: Het bemiddelingsbureau en zorgkantoor maken contractafspraken over de te leveren zorg en functies tegen een bepaald tarief (dat meestal lager ligt dan het tarief voor instellingen die werken met werknemers in loondienst). In de contractafspraken is opgenomen hoe de zorg is georganiseerd (inzet van ZOZ-ers).”

De op deze wijze ontstane tarieven worden in het convenant “adviesprijzen” genoemd: Citaat “Vanuit het ondernemerschap van de ZOZ-ers en de huidige vraagmarkt kan het voorkomen dat van deze adviesprijzen afgeweken wordt. Als het ware kan per individuele zorgvraag een prijs bepaald worden.” 

Van deze adviesprijzen gaat een marge tussen 21 en 30! procent naar het bemiddelingskantoor, die daar overigens ook een behoorlijke papierwinkel voor moet invullen. Ondertussen blijft de zorgverlener overal verantwoordelijk voor. Ook als er geen budget blijkt te zijn voor de gewerkte uren, ook als een zorgvrager niet of niet tijdig de urenstaten kan aftekenen.

Commentaar ZZP Nederland:
Het is goed om te streven naar een oplossing voor ZZP’ers in de zorg. Maar bij dit nieuwe convenant hebben we wel wat vraagtekens. Het lijkt dat de oude koppelbazen nu een wettelijke status krijgen, dat de papieren organisatie veel tijd gaat vragen van de zorgverlening in plaats van meer tijd te kunnen besteden aan de letterlijke zorg die zo nodig is. Bovendien staan de inkomsten van veel hardwerkende zorgverleners behoorlijk onder druk en is hun ondernemersstatus nog steeds vogelvrij. Het lijkt alsof het een leuke overeenkomst is tussen overheid en bemiddelingsbureaus waarbij de zelfstandigen even vergeten zijn…

Het complete convenant vindt u hier  

Deel deze pagina: