ZZP'er in de zorg wint rechtszaak over zelfstandigheid

de Rechtspraak

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaam in de zorg heeft in hoger beroep, aangevraagd door een inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Leeuwarden, een zaak gewonnen waarbij de inspecteur de zelfstandigheid van de zzp’er betwistte. Daarmee werd ook betwijfeld of er recht was op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

De Belastinginspecteur claimde over 2007 een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2007 naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 34.215 daarnaast werd ook een beschikking heffingsrente vastgesteld ten bedrage van € 407. De zzp’er claimde ondernemer te zijn en vond dat er belasting betaald moest worden over een bedrag van € 23.168. Want door aftrek van zelfstandigen- en startersaftrek zou over een lager bedrag belasting moeten worden betaald

De feiten
De zzp’er was in loondienst bij een ziekenhuis voor 20 uur in de week. Daarnaast ook als zelfstandig zorgverlener, waarbij voor een bemiddelingsbureau en diverse cliënten rechtstreeks werd gewerkt. In de overeenkomst tot bemiddeling stond dat er op zelfstandige basis werd gewerkt. Bij ziekte werd er niet doorbetaald, bij niet betalen van de cliënt kreeg de zzp’er ook geen geld. Ook werd er geen pensioen opgebouwd. De keuze bij het wel of niet aannemen van een opdracht ligt bij de zorgverlener.

Toch heeft de inspecteur na een briefwisseling met de zzp’er en besloten dat met betrekking tot de zorgverlening door de zzp’er geen sprake is van werkzaamheden in het kader van een onderneming. In verband hiermee heeft de Inspecteur het nader aangegeven belastbaar inkomen uit werk en woning van € 23.168 verhoogd met het bedrag van de toegepaste zelfstandigenaftrek en startersaftrek van € 11.047, tot een vastgesteld belastbaar inkomen uit werk en woning van € 34.215. 

Overwegingen van de rechtbank
Uit overwegingen van de rechtbank blijkt onder meer:
- Dat het bemiddelingsbureau inderdaad geen arbeidsrelatie heeft tot de zzp’er
- De zzp’er na een intakegesprek zelf beslist of er wel of geen zorg wordt verleend aan een cliënt
- Het bemiddelingsbureau alleen weer in beeld komt bij klachten over de geboden zorg van de zzp’er
- Dat het bemiddelingsbureau vaste uurtarieven hanteert, de gewerkte uren van de zzp’er aan de zorgvrager factureert en de gelden ontvangt geen belemmering hoeft te zijn om zelfstandig het beroep van zorgverlener uit te oefenen.

Uitspraak
Het hoger beroep van de inspecteur werd ongegrond verklaard, wat inhoudt dat de zorgverlener recht heeft op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Verder werd de inspecteur veroordeeld tot het betalen van proceskosten van € 1.005 en griffierechten van € 454. 

Deze uitspraak is goed voor zelfstandig zorgverleners die met belastinginspecteurs te maken krijgen die vaak zorgverleners die werken voor een bemiddelingsbureau direct afwijzen als zelfstandig ondernemer. Als een en ander goed is omschreven in de overeenkomst van bemiddeling, er geen pensioen wordt opgebouwd, er niet wordt doorbetaald bij ziekte en er geen arbeidsverhouding is, dan is zorgverlening als zelfstandig ondernemer goed mogelijk.

Lees de gehele uitspraak voor de overwegingen van de rechtbank om tot haar uitspraak te komen.

|uitspraak rechtszaak |

Deel deze pagina: