ZZP'er in problemen door niet of te laat betaalde rekeningen

Nieuwsbrief MKB en ondernemerschap

Ondernemers betalen vaak hun rekeningen te laat, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM, hierdoor komen kleine zelfstandigen (zzp'ers) in de problemen. Van de bedrijven met zakelijke afnemers heeft 60% te maken met te laat betaalde rekeningen. Eén op de vijf MKB-bedrijven met zakelijke klanten (B2B-bedrijven) meldt problemen die het gevolg zijn van niet of te laat betaalde rekeningen. Het gaat om eigen betalingsachterstanden en rood staan bij de bank, en in wat mindere mate om incassoprocedures en leveringsstops.

Late betalingen kunnen liquiditeitsproblemen veroorzaken
Te late betaling van rekeningen bezorgt één op de vijf leveranciers in het MKB liquiditeitsproblemen: zij lopen zelf betalingsachterstanden op en staan rood bij de bank. Bij bijna 20% van de kleinste bedrijven die leveren aan zakelijke klanten (zzp’ers en bedrijven met hooguit drie werknemers) komen ondernemers er ook privé door in de problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld ten koste van noodzakelijke uitgaven.

Meerderheid B2B-bedrijven krijgt rekeningen te laat betaald
Vier op de vijf MKB-bedrijven levert ten minste voor een deel aan zakelijke klanten. Deze B2B-bedrijven halen hier gemiddeld tweederde van hun omzet. Ruim 60% van deze bedrijven, 44% van alle MKB-bedrijven, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met niet of te laat betaalde rekeningen. Die komen in 45% van de gevallen te liggen bij kleine bedrijven, bij 26% van de grote bedrijven, 6% bij overheids- en  5% bij andere instellingen.

Te laat betalen door de overheid gebeurt nog steeds
Nog lang niet alle overheidsinstanties voldoen aan de verplichting om facturen binnen 30 dagen te betalen. Tweederde van de B2B-bedrijven in het MKB levert (ook) aan overheid en semi-overheid, en 38% van hen krijgt zijn rekeningen doorgaans niet binnen 30 dagen betaald. Acties ter verbetering van het betalingsgedrag zijn gewenst, ook omdat olievlekwerking dreigt: te laat betalen als reactie op te laat betaald worden. Kleine bedrijven zijn de eerste slachtoffers.

Bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever moet men niet schromen om een incassoprocedure te starten. “Niet betalende klanten zijn geen klanten” is de stelling van Stichting ZZP Nederland. Het is uw geld en u heeft daar recht op! Om slechte betalingen te voorkomen kunt u zelf ook actie ondernemen.
 

ZZP Incassohulp: gratis voor aangesloten zelfstandigen

 
ZZP Nederland heeft in samenwerking met een landelijk incassokantoor een aantal hulpmiddelen ontwikkeld waardoor het betalingsgedrag van opdrachtgevers kan worden verbeterd. Indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland heeft u recht op gratis incassoservice. Deze incassoservice wordt gefaciliteerd door Bos Incasso met diverse vestigingen in Nederland. In beginsel betaalt u bij het indienen van een vordering geen kosten, deze worden verhaald op degene die uw factuur niet betaalt. Het factuurbedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, die aan u uitgekeerd wordt na een succesvolle incasso.

Link | incassoservice |

Deel deze pagina: