Nieuws

ZZP'er wil geen minimumtarieven in cao's

Reageren

Achterban Stichting ZZP Nederland spreekt zich uit

Uit een recente achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland is gebleken, dat zelfstandige ondernemers niets voelen voor minimumtarieven in cao’s, die zijn afgesproken door vakbonden en werkgeversorganisaties. Ook vindt men dat schijnconstructies de markt verstoren en het imago van zelfstandige ondernemers beschadigen.

Afbeelding
Om daadwerkelijk de stem van de aangesloten ZZP’ers te laten horen, heeft Stichting ZZP Nederland een achterbanraadpleging gehouden, waarbij 3.143 van de 36.000 aangesloten ZZP’ers hun mening hebben gegeven. Bijna 75% van de respondenten vindt het heel belangrijk, dat  Stichting ZZP Nederland fungeert als landelijke spreekbuis voor ZZP’ers. Er is steun voor deze vertegenwoordigende rol, “zolang de stichting maar niet gaat lijken op een vakbond”. - “ Als ondernemer regel je je zakelijke belangen vooral zelf, maar er zijn ook gezamenlijke belangen.”

Geen cao-afspraken voor ondernemers
Gevraagd naar het voornemen van vakbonden om minimumtarieven in cao’s vast te leggen, zei meer dan 80% dat een vakbond geen afspraken namens ondernemers in cao’s kan maken. De cao is er voor werknemers. Men wenst als zelfstandige ondernemer geen betutteling in het keurslijf van een cao. Dat is in strijd met het principe van het vrije ondernemerschap en tast de kern van het ondernemerschap aan. “Vakbonden moeten vooral wegblijven van ZZP’ers, ik ben niet voor niets zelfstandig geworden en kan prima zelf onderhandelen”. - “ Het is brutaal, dat bonden mij als ondernemer ongevraagd willen vertegenwoordigen.“

Geen minimumtarieven voor ondernemers
Afspraken over minimumtarieven voor ZZP’ers horen niet in een cao thuis en ondernemers hebben geen baat bij een minimumtarief, zegt 72 % van de respondenten. Een voorgeschreven minimumtarief beperkt het ondernemerschap en wordt maatgevend. Ondernemers mogen geen prijsafspraken maken, dat is verboden. “Wij wensen geen opgelegde voorwaarden, men moet ophouden zich te bemoeien met mijn business.” - “Het tarief bespreek ik met mijn klanten.”

Schijnzelfstandigheid
De vraag of men zichzelf ziet als schijnzelfstandige werd door 96% met ‘nee’ beantwoord. Ook 96% gaf aan dat ze bewust zelfstandig ondernemer zijn en werken voor eigen rekening en risico. Gevraagd naar schijnconstructies gaf 68% aan dat het voor hen van belang is dat schijnconstructies worden bestreden. Schijnconstructies verpesten de markt door lage tarieven, dat gaat ten koste van echte ondernemers. “ Schijnconstructies moet je bij de kern aanpakken: het zijn malafide bedrijven, die zich hieraan schuldig maken. “ - “ Schijnconstructies geven een verkeerd beeld van ZZP’ers, alsof wij geen echte ondernemers zijn. Dat is slecht voor het imago. “ Uit sociaal oogpunt vindt men het een goede zaak, dat Stichting ZZP Nederland schijnconstructies wil bestrijden.

Reactie Stichting ZZP Nederland
Voorzitter Maarten Post is blij met deze duidelijke uitspraken van de achterban: “Zelfstandige ondernemers organiseren zich en claimen een eigen onafhankelijke positie in de maatschappij. Zij accepteren daarbij geen betuttelende verplichtingen van overheid of sociale partners. Men wil zelf verantwoordelijk blijven voor het al dan niet afdekken van risico’s, hetzij individueel of collectief.” 

| naar het onderzoek |

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 5 oktober 2015
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen