ZZP’ers in afbouwbranche gaan betere tijden tegemoet

Economisch Instituut Bouw

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in de afbouwsector zoals stukadoors en wand- en plafondbouwers hebben zware tijden achter de rug. ZZP’ers zijn niet van plan op te geven. Het gemiddeld inkomen bedraagt € 45.000,- maar geld is niet de doorslaggevende factor.

In  twee jaar tijd was er een flinke omzetdaling, maar de komende jaren lijkt het weer iets beter te gaan. Met name in de jaren 2012, 2013 en 2014 zal een herstel merkbaar zijn van ca 4%. Dit is te herleiden uit het brancherapport van het Economisch instituut voor de Bouw (EBI)

De afgelopen twee jaar nam de omzet in de gehele afbouwbranche met 15% af. ZZP’ers die werkten als stukadoor konden enigszins de dans ontspringen doordat zij veel voor particulieren werkten. De grotere klappen zijn gevallen in een kleinere groep ZZP’ers die hoofdzakelijk in de nieuwbouwbranche werkten. Ondanks de economische terugval zijn ZZP’ers over het algemeen tevreden met hun werk en met hun inkomen.

Laag BTW tarief heeft geholpen
Het verlagen van het BTW tarief voor onderhoud aan woningen naar 6% heeft zeker bijgedragen aan het beperken van omzetverlies. Ook het feit dat veel ZZP’ers een ommezwaai hebben gemaakt naar de particuliere markt heeft voor velen de schade beperkt.

Gegevens ZZP’ers in Afbouwbranche
De afbouwbranche is een branche met veel ZZP'ers: 68% van de geregistreerde bedrijven zijn echte eenmanszaken (zonder personeel), het overige deel bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven met minder dan 6 mensen in dienst.

In het rapport is ook onderzoek gedaan naar de positie van ZZP’ers in de Afbouwbranche. 74% van de ZZP’ers is afkomstig uit de afbouwbranche en heeft al 8 tot 12 jaar in loondienst gewerkt, de gemiddelde startleeftijd was 35 jaar, de gemiddelde ZZP’er is nu 49 jaar. Een groot deel van de ZZP’ers heeft geen echte vakopleiding. Bij de stukadoors is dat 40%, bij wand- en plafondbouwers 65% en bij blokkenstellers is dat zelfs 80%. Vakkennis en ervaring gaan hier boven diploma's. ZZP’ers die werken als stukadoor zijn fulltime zelfstandigen: 90% van de zelfstandigen is volledig afhankelijk van het verdiende geld en heeft veel verschillende opdrachtgevers. Slechts 10% werkt regelmatig samen met andere zelfstandigen.

Voor en nadelen ZZP’er zijn
Bij de enquête is ook gevraagd naar voordelen en nadelen van het zelfstandig ondernemer zijn. Eigen verantwoordelijkheid en beloning naar presteren wordt gezien als de grootste voordelen. Het wachten op geld, de administratieve verplichtingen en het voortdurend nieuwe klanten zoeken wordt gezien als nadeel. Bij 50% van de ZZP’ers speelt het inkomen een mindere rol, 30% overweegt weer in loondienst te gaan als het inkomen zou dalen beneden € 2000,- 20% denkt aan uitbreiding met personeel en 10% denkt er over om te stoppen als zelfstandige.

Omzet, tariefberekening en Inkomen ZZP’er in Afbouwbranche
24% van de ZZP’ers halen de omzet uit de nieuwbouwwoningen, 45% omzet wordt gemaakt in de particuliere sector (herstel, renovatie en verbouw), 31% komt uit onderhoudswerkzaamheden aan particuliere woningen. 24% van de ZZP’ers werkt tegen uurtarief (€30,- tot €35,-exclusief btw), terwijl 34% per meter factureert en 32% werkt tegen een vast afgesproken bedrag. De gemiddelde omzet van ZZP’ers in de Afbouw was € 80.000,- waarvan na kosten een winst voor belasting overbleef van ca € 45.000,- Dat lijkt een aardig bedrag, zeker indien men de aftrekposten voor zelfstandigen zoals Fiscale Oudedagsreserve (12%), Zelfstandigenaftrek (€7222,-) en MKB winstvrijstelling (12%) berekent. Zelfstandigen zijn echter verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds en men is niet verzekerd in geval van een ongeluk of arbeidsongeschiktheid…

Toekomstperspectief en mogelijkheden
Zoals gemeld door het EIB zal de groei een 4% bedragen in de komende jaren, maar volgens Stichting ZZP Nederland kunnen ZZP’ers zelf ook meer mogelijkheden creëren door meer te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door het samenstellen van kleine bouwteams waarin meerdere specialisaties zijn samengebracht. Deze ZZP teams kunnen voor de particuliere markt totale projecten uitvoeren. Dat maakt het voor de particuliere opdrachtgever een stuk gemakkelijke om te kiezen en een waarborg voor kwaliteit te krijgen.

Deel deze pagina: