ZZP'ers in AWBZ zorgsector straks zonder inkomen

Belastingdienst traineert afgifte VAR

ZZP'ers in de zorgsector zitten in problemen door de vertraagde afgifte van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Zonder een VAR kunnen zelfstandigen in de zorgsector niet worden ingehuurd en zitten duizenden ZZP'ers vanaf 1 januari zonder werk en inkomen.

In oktober oordeelde de Belastingdienst dat de contracten die een zorgbureau had afgesloten met ZZP'ers niet aan de eisen voldeden. De Belastingdienst heeft geoordeeld dat er sprake was van een loondienstverband en heeft van iedere ZZP’er die ingeschreven stond bij dit bureau de VAR ingetrokken. Het bureau wordt geen naheffing opgelegd en gaat vrijuit terwijl de ZZP’ers vanaf dat moment zonder inkomen zitten.

Diverse protesten bij de Belastingdienst om de gedupeerde ZZP'ers een overbrugging aan te bieden hebben niet geholpen. De Belastingdienst houdt vol dat mensen in de AWBZ zorgsector niet kunnen  werken als zelfstandige. Zodra een ZZP’er een contract heeft met een zorginstelling is er volgens de Belastingdienst sprake van een dienstbetrekking.

Vertraagde afgifte VAR

De Belastingdienst blijft handhaven op dit standpunt en zal strenger controleren, ‘mede ingegeven door de wens van het kabinet om schijnzelfstandigheid aan te pakken’. Alleen al in de maand oktober en november is de afgifte van de VAR vertraagd door de Belastingdienst en moeten 900 aanvragers langer wachten op een antwoord. De aanvrager krijgt een ellenlange vragenlijst voorgeschoteld en ontvangt daarop bericht dat de beslissing is uitgesteld tot februari. Ook bezwaarschriften worden uitgesteld behandeld.

Zonder een correcte VAR wil geen enkele instelling of bemiddelaar iemand inhuren. Dat maakt de ZZP'ers van de ene dag op de andere brodeloos. Stichting ZZP Nederland vindt dat onacceptabel, jarenlang heeft men dit willens en wetens gedoogd en nu plotseling wordt de zelfstandige de dupe van het foutief handelen van een bemiddelingsbureau.

Deel deze pagina: