ZZP´ers in bouw nemen sterk toe

BouwNed

De bouwsector telt momenteel ruim 69.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Hun aantal is de afgelopen twee jaar spectaculair toegenomen: met maar liefst 31%. Niet zo verwonderlijk, zegt Mario van der Ent, directeur Arbeidszaken en Opleidingen van Bouwend Nederland. "We verkeren niet alleen in een hoogconjunctuur. Maar er is ook een trend naar verdere individualisering merkbaar."

Verreweg de meeste van de (nieuwe)ZZP'ers zijn voormalige bouwplaatsmedewerkers van bouwbedrijven. Ze onderscheiden zich door een bovengemiddelde opleiding. "Echte vaklieden, die om uiteenlopende redenen kiezen voor een zelfstandig bestaan", aldus Van der Ent. "ZZP'ers willen hun eigen keuzes maken op het gebied van werktijden, beloning, carrièreplanning en pensioen." Bouwend Nederland juicht deze tendens toe. "Doordat deze mensen zo flexibel zijn, vinden ze gemakkelijker aansluiting bij de behoefte van zowel de bouwbedrijven als de particuliere consument die een verbouwing te doen heeft. Voor een bouwbedrijf heeft de ZZP'er het voordeel dat hij niet gebonden is aan CAO-regels of -arbeidstijden en hij, afhankelijk van zijn orderportefeuille, mensen kan inhuren of juist niet." Het aandeel buitenlandse ZZP'ers in de Nederlandse bouw schat Van der Ent op minder dan 10%.

Individualisering
Voor de komende twee jaar verwacht Van der Ent geen verdere forse toename van het aantal ZZP'ers. "Zo'n groei kan zich op de langere termijn wel weer voordoen. Ik schat in dat in toenemende mate werknemers af willen van de keuzes die thans voor hen in de CAO zijn gemaakt. De trend naar individualisering is immers niet te keren. Ze willen zelf kunnen bepalen welk deel van hun inkomen ze opzij zetten voor hun pensioen. En ze willen zelf hun werkdagen en hun vrije tijd kunnen indelen. Naast een groot aantal mensen dat nog steeds graag wil dat hun arbeidsvoorwaardenpakket voor hen wordt geregeld met de werkgever. ZZP'ers hebben nog geen eigen vakgroep binnen Bouwend Nederland. "Maar ze zijn van harte welkom. Er zijn al een kleine duizend ZZP'ers lid van onze vereniging. De poort staat wijd open voor hen. Het zijn immers ook onze onderaannemers. Het bouwproces is steeds meer een gezamenlijke activiteit in co-makership. We hebben de ZZP'ers hard nodig om de werken te kunnen uitvoeren."

Ondernemersorganisatie
Een ZZP'er die lid wordt van Bouwend Nederland kan volledig gebruik maken van alle voordelen, van ondersteuning in de bedrijfsvoering tot hulp bij procedures. "En daarmee ligt de contributie dan onder de 500 euro per jaar. Bouwend Nederland is niet alleen een werkgeversorganisatie, maar ook een ondernemersorganisatie. Wij kunnen hun belangen voor ze behartigen in politiek Den Haag. Onze vereniging bestaat voor 95% uit MKB-bedrijven, dus als zelfstandige zonder personeel zit je goed bij Bouwend Nederland."

Deel deze pagina: