ZZP´ers in de zorg en de VAR; de stand van zaken

www.belastingdienst.nl
De afgelopen jaren is veel discussie geweest over arbeidsverhoudingen in de thuiszorg, met name over de positie van zorgverleners die zorg in natura verlenen. Inmiddels heeft de Minister van Financiën een brief over dat onderwerp aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin kondigt hij een convenant aan dat de problematiek kan oplossen.
Het discussiepunt was of de zorgverleners zelfstandigen waren, of in loondienst waren van de thuiszorginstellingen die daarmee inhoudingsplichtig zouden zijn. Over die vraag is veel overleg gevoerd tussen Belastingdienst, brancheorganisaties, de ministeries van VWS en Financiën en UWV.

Brief
In de brief geeft minister Bos aan dat de meeste arbeidsrelaties tussen cliënten en zorgverleners als dienstbetrekking aan te merken zijn. Hij heeft echter ook laten onderzoeken onder welke voorwaarden zorgverleners fiscaal als zelfstandige gezien kunnen worden. Op grond van dat onderzoek is een conceptregeling voor bemiddeling binnen de AWBZ-zorg in natura opgesteld. Onder voorwaarden kunnen zorgverleners gezien worden als Zelfstandige zonder personeel (zzp'er).

Deze regeling wordt opgenomen in een convenant, dat op 1 januari 2009 moet ingaan. Die tijd is nodig om betrokkenen de tijd te geven de nieuwe werkwijze te implementeren. Vanaf 1 januari 2009 hebben deze zorgverleners als zelfstandigen geen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer nodig.
Regeling verleden
In het convenant wordt ook geregeld hoe de Belastingdienst omgaat met gevallen uit het verleden en met de soms forse naheffingen die zijn opgelegd.
  • De Belastingdienst legt geen naheffingsaanslagen op voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Voorwaarde is wel dat de instellingen de inkomsten van de zorgverleners opgeven aan de Belastingdienst via de zogenoemde IB 47. (De zorgverleners hadden deze inkomsten moeten aangeven in hun aangifte inkomstenbelasting. Hebben ze dat niet gedaan, dan legt de Belastingdienst alsnog een aanslag inkomstenbelasting op.)
  • Op grond van de geldende wet- en regelgeving moeten voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet naheffingsaanslagen aan de thuiszorginstellingen worden opgelegd. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de verstrekte VAR-wuo's.
Lees voor meer informatie de volledige brief van de minister.

Deel deze pagina: