ZZP’ers in de zorg gedupeerd door korting PGB regeling

Stichting ZZP Nederland

ZZP’ers in de zorg gedupeerd door korting PGB regeling

Het gebruik van het persoonsgebonden budget wordt beperkt. Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling en er voor kiezen zelf zorg in te kopen komen nog in aanmerking voor een pgb. Voor Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP) is dit een flinke aderlating. Veel ZZP’ers in de zorg zijn aangewezen op cliënten met een PGB omdat andere werkzaamheden vrijwel niet zijn toegestaan of dat men door regels uitsluitend via (te) dure bemiddelaars mag werken.

Positie ZZP'ers in de zorg niet rooskleurig
Stichting ZZP Nederland met 17.000 aangesloten zelfstandigen maakt zich zorgen over de positie van zelfstandigen in de zorg. "We zijn voorstander van een fraudebestendige PGB regeling, maar we vragen ons af of een verdeling via de zorgverzekeraars wel een juiste is. Met name in de zorgsector is een schreeuwende behoefte aan vakmensen die flexibel inzetbaar zijn. Daarnaast lijkt de zorg onbetaalbaar te worden. Door de inzet van ZZP’ers in de zorg zonder tussenkomst van zorgkantoren, bemiddelaars en verdeling via zorgverzekeraars zouden deze kosten beperkt kunnen worden. Bovendien zijn ZZP’ers veelal erg enthousiast met hun vak bezig omdat er minder tijd hoeft te worden besteed aan stapels papieren formaliteiten.

Gelukkig is er wel wat aandacht voor de ZZP’ers in de zorg. Staatssecretaris Van Zanten heeft aangekondigd dat er nagedacht wordt over verbetering en inzetbaarheid van Zelfstandige zorgprofessionals. Stichting ZZP Nederland is in overleg met overheid en diverse groepen om te bekijken welke maatregelen er nodig zijn om ZZP’ers in de zorg meer in te zetten…

Link: | brief Van Zanten aan Tweede Kamer |

Deel deze pagina: