ZZP'ers in de zorg in de knel door regelgeving

ZZP Nederland - Leo Vollebregt

Zelfstandige zorgprofessionals in de knel door regelgeving
Bij veel zelfstandigen in de zorg is grote onrust ontstaan door de regelgeving omtrent de mogelijkheden om als zelfstandige in de zorg (ZZP) te werken. Bij brancheorganisatie ZZP Nederland komen veel telefoontjes binnen van verontruste zelfstandigen. Minister de Jager heeft aangekondigd dat de wet hiertoe positief aangepast kan worden, maar dat op zijn vroegst in 2012 een oplossing kan komen.

Zorgwekkend en onbegrijpelijk
ZZP Nederland noemt de situatie zorgwekkend en onbegrijpelijk. Volgens Leo Vollebregt, bestuurder van ZZP Nederland is de situatie absurd. Vollebregt: ‘het is onbegrijpelijk dat een sector zoals de zorg, waar de komende jaren een tekort ontstaat van 450.000 mensen, zich zo blijft verzetten tegen flexibele zelfstandige zorgprofessionals.’

Het Ministerie van WVS wil de regelgeving ten behoeve van zelfstandigen in de zorg op termijn aanpassen. Met name de bemiddeling van ZZP’ers in de AWBZ is op dit moment een probleem en dat moet veranderen. Dat is de mening van minister De Jager van Financiën. Dit schrijft de minister in een brief aan ActiZ, een organisatie van ondernemers in de zorg. Zoals bekend heeft ActiZ zich altijd fel verzet tegen het fenomeen ZZP’ers in de zorg via bemiddeling. Tegelijkertijd schrijft de minister ook dat een resultaat pas in 2012 verwacht mag worden.

Huidige stand van zaken ZZP’ers in de AWBZ Zorg
Op dit moment biedt de AWBZ geen feitelijk geen ruimte voor het rechtstreeks contracteren van zelfstandigen in de zorg. Dit is voorbehouden aan zorgaanbieders die zijn toegelaten op grond van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De bemiddelaar mag wel individuele zelfstandige zorgverleners contracteren, maar blijft volgens de wet als “hoofdaannemer” eindverantwoordelijk voor de individuele geleverde zorg.

Hierop zijn de Belastingdienst en het UWV van mening dat er dan geen sprake kan zijn van zelfstandig ondernemerschap en is het zorgkantoor verplicht deze mensen in loondienst te nemen en premies af te dragen. Houders van een persoonsgebonden Budget (PGB) mogen wel zelf zorg inkopen, desgewenst bij een zelfstandig zorgverlener

Snelle oplossing voor ZZP'ers noodzakelijk
ZZP Nederland, met 12.000 aangesloten zelfstandigen, voert al een tijdlang een lobby bij de ministers Klink en De Jager om de positie van zelfstandigen in de zorg te verbeteren. Een positieve insteek mag de bewindslieden niet ontzegd worden maar gezien de ernst van de situatie zou meer snelheid zeer welkom zijn. Veel bemiddelaars raken op dit moment in paniek en willen geen zelfstandigen meer bemiddelen omdat ze bang zijn aangeslagen te worden voor premies. Voor zelfstandigen is dit een ramp, ze zitten zonder inkomen en een gedwongen arbeidsovereenkomst is geen goede oplossing.

Ondertussen werkt ZZP Nederland mee aan een oplossing, waarbij sneller individuele- en groepscontracten kunnen worden gesloten en de kwaliteit in zorg gewaarborgd blijft. Ondertussen werkt ZZP Nederland ook aan een oplossing om opdrachtgevers en aangesloten zelfstandigen te koppelen zonder hoge kosten en opslagen.

Wilt u reageren: | mail ons |
 

Deel deze pagina: