ZZP'ers in de zorg worden gewipt door zorgverzekeraars

De Zorgprofessional

Voor ZZP'ers bijna geen toegang meer tot zorg-in-natura

Verzekeraars maken het onmogelijk voor ZZP’ers in de zorg een contract aan te gaan. Dit was in 2015 een tijdelijke maatregel, voor 2016 is dat structureel geworden. Ondanks politieke druk en publicaties van het ministerie drukt de zorgverzekeraar nu een hele sector uit de markt.

Inkoopbeleid
Nu de zorgverzekeraars hun inkoopdocumenten voor 2016 hebben gepubliceerd maken de zelfstandige zorgverleners de balans opnieuw op. Van de negen  verzekeraars zijn er 7 die ZZP’ers geen toegang meer verlenen tot de zorg-in-natura. Alleen CZ en Menzis hebben een heel kleine ruimte gereserveerd voor wijkverpleegkundigen niveau 5, maar voor hen is er feitelijk geen ruimte om volledige zorg te bieden aan hun cliënten.

Onderaannemers
Het resultaat is dat zelfstandige zorgprofessionals alleen nog in onderaannemerschap zorg in natura kunnen verlenen. En dat is fiscaal juist de zwakke schakel geweest. De belastingdienst beschouwt dat nog steeds als schijnzelfstandigheid, of de nieuwe term: resultaatgenieter.
De vrije markt en de vrije contracteerruimte betekent in de praktijk geen enkele vrijheid voor zelfstandig professioneel zorg verlenen.

Onbereikbaar
De rigiditeit waarmee verzekeraars menen tot hun inkoopbeleid te kunnen komen is teleurstellend. Ook blijkt uit de inkoopdossiers dat er onkunde is over de ZZP’er als sector. Met de sector vindt geen enkel overleg plaats. Het negeren van een hele beroepsgroep is het tegenovergestelde wat de nieuwe zorgwetgeving voor ogen had: meer ruimte voor kleinschalige zorg op maat, ruimte voor innovatie, cliënt gestuurd inspelen op vraag en behoeften, acteren op cliënt tevredenheid, allemaal zaken waarin juist de zelfstandige zorgprofessional een aantoonbare meerwaarde biedt.

Ook Zorgverzekeraars Nederland is onbereikbaar voor een gesprek over dit onderwerp. Al met al een teken van het volkomen negeren van kwaliteit in zorg zoals de cliënt het wenst. De motieven van verzekeraars zijn eveneens onbekend. Het idee dat dit een efficiencyoverweging is kan niet juist zijn, want er zijn voldoende mogelijkheden tot collectieve borging van kwaliteit en geautomatiseerde declaratiesystemen.

De Zorgprofessional is de eerste coöperatieve vereniging die daarom een nieuw platform gaat creëren met een grote achterban, om de belangen van de sector beter te kunnen vertegenwoordigen. De politiek is gevraagd de ruimte die de wet biedt ook daadwerkelijk te realiseren voor de ZZP’ers in de zorg.

Bovenstaand stuk is integraal overgenomen van www.dezorgprofessional.nl 

Commentaar van Stichting ZZP Nederland
Het is toch frappant dat terwijl in Nederland steeds meer ZZP'ers in de zorg komen, met name omdat de markt hierom vraagt, de zzp'ers in de zorg zo enorm worden tegengewerkt door de Belastingdienst en nu dus ook de zorgverzekeraars. Uit recent onderzoek is gebleken dat in het tweede kwartaal van 2015 Nederland ruim twee keer zoveel zorgaanbieders als begin 2009 had. Stichting ZZP Nederland gaat zich hard maken voor de lobby om meer ruimte te krijgen voor wijkverpleegkundigen en de verschillende PGB-vormen. Daarnaast gaan wij ons ook hard maken voor de schadevergoedingen voor de problemen begin 2015 met de uitbetalingen van de PGB's.

Deel deze pagina: