ZZP'ers in zorg worden in de steek gelaten door overheid

Johan Marrink - ZZP Nederland

Nog steeds geen oplossing voor problemen van ZZP'ers in de zorg

Het kabinet is niet van plan om de moeilijkheden voor ZZP'ers in de zorgsector op te lossen. Na de beantwoording van Kamervragen is dit wel duidelijk geworden. De ministeries VWS, SZW en Financiën zijn het blijkbaar eens om ZZP'ers in de zorg te weren. Dat geeft vrij baan voor de machtsfactor van uitzendbureaus en detacheerders. Wel kondigen de ministeries aan de pilot in de zorgsector te willen uitbreiden met 1200 extra plaatsen voor ZZP'ers.

Veel ZZP'ers in de zorg zitten sinds oktober 2013 zonder opdrachten omdat de Belastingdienst de beoordeling van hun prestaties beschouwt als een loondienstverband. D66, CDA, PvdA en SP hebben hierover Kamervragen gesteld, waarop nu (eindelijk) een antwoord is.

Bijna twee maanden had de Belastingdienst nodig om Kamervragen over de verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te beantwoorden. Uiteindelijk is een gezamenlijke brief gekomen die ondertekend is door minister Asscher (SZW), staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Wiebes van Financiën.

De conclusie uit de brief is dat de toekomst voor zelfstandigen in de zorg er hopeloos uitziet. De drie bewindslieden spreken over schijnconstructies die negatieve gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën en de rechtspositie van betrokken werkenden. Daar wordt krachtig tegen opgetreden aldus de brief.

De bewindslieden oordelen dat er in de zorgsector vrijwel altijd sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit is de reden om een VAR Winst uit Onderneming (VAR WUO) te weigeren aan de zelfstandigen. Er is volgens het kabinet sprake van een gezagsverhouding omdat de vergoeding voor geleverde prestaties via een zorginstelling gedeclareerd moet worden aan een zorgkantoor. Hierdoor ligt, volgens de brief, de verantwoordelijkheid van de geleverde zorg bij de zorginstelling en niet bij de zelfstandige. Daarop verbindt men de conclusie dat er sprake is van een loondienstverband.

Treurige zaak
Stichting ZZP Nederland is zeer ontstemd over de handelswijze van de drie ministeries. Mooi dat het kabinet de zorgpilot binnen enkele maanden wil uitbreiden, maar ruimte voor 1200 mensen is slechts een druppel op een gloeiende plaat. We hadden graag gezien dat de huidige werkwijze tijdelijk gedoogd werd om intussen met een oplossing te komen om bemiddeling en de hiermee gepaard gaan de hoge kosten in de zorg te verminderen. Blijkbaar vinden de bewindslieden de doelstelling om dit jaar 100 miljoen binnen te halen via zelfstandigen op dit moment belangrijker.

Door de starre houding van dit kabinet zitten duizenden ZZP'ers nu zonder inkomen, terwijl dit jarenlang werd gestimuleerd en toegestaan omdat ZZP'ers zeer vakbekwaam en gedreven zijn in het leveren van kwalitatieve zorg. Ook cliënten zullen het gaan merken, ZZP'ers willen niet weer in loondienst, zij zullen massaal de zorgsector verlaten.

Overheid geeft zelf slechte voorbeeld
De overheid die nu de ZZP'ers in de zorg blokkeert zorgt zelf ook voor schijnconstructies door ZZP’ers jarenlang in te huren voor overheidstaken. Deze ZZP'ers werken jarenlang fulltime aaneengesloten bij hetzelfde departement in dezelfde functie…

ZZP Nederland biedt alternatief aan
Het plan van Stichting ZZP Nederland om zorg zonder bemiddeling te bewerkstelligen is bijna klaar. Er is een landelijk dekkend netwerk opgezet van samenwerkingsverbanden door en voor ZZP'ers. Daarmee wordt niet alleen de zelfstandigheid en de kwaliteit in zorg gegarandeerd maar ook nog eens honderden miljoenen euro’s bespaard. Nu is de zorgsector grote bedragen kwijt aan payrolconstructies en uitzendbureaus, dat is straks overbodig. Binnenkort gaat Stichting ZZP Nederland voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land houden om de werkwijze toe te lichten.

Links: | Stop de heksenjacht op ZZP'ers | brief ministeries |

Deel deze pagina: