ZZP'ers kunnen nu al alternatief VAR voorleggen aan Belastingdienst

Belastingdienst

Model opdrachtovereenkomsten net als VAR geen verpichting

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016.

In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen, die zij vervolgens beoordelen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, gaat de Belastingdienst als voorbeeldovereenkomst op hun internetsite publiceren.

Om te voorkomen dat net voor 2016 nog heel veel model opdrachtovereenkomsten moeten worden nagekeken door de Belastingdienst is er nu al de momgelijkheid om de overeenkomsten te laten controleren. Zowel opdrachtgevers al opdrachtnemers (zzp'ers) kunnen nu al van deze dienst gebruik maken. U kunt dan uw overeenkomst sturen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl De Belastingdienst probeert om de overeenkomsten binnen 6 weken nagekeken te hebben.

ZZP'ers
Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) nu al mee werken.

Ook zzp'ers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de zzp'er deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Oftewel als de zzp'er bij meerdere opdrachtgevers dezelfde werkzaamheden doet, dan kan een contract meerdere malen worden gebruikt. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de zzp'er. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Welke gegevens moet u meesturen?

Als u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden. Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.

Deel deze pagina: