ZZP´ers oplossing voor arbeidstekort in de zorg

Menzis, ZZP Nederland

Vandaag is een enquête van Menzis uitgekomen waarin de problemen in de zorg duidelijk naar voren komen. Medewerkers in de zorg zijn niet positief over de toekomst. Bijna tweederde (63 procent) verwacht dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Als belangrijkste redenen komen naar voren: te weinig geld voor de zorg, te hoge werkdruk en te veel administratie. De helft van de mensen denkt wel eens na over een baan buiten de zorg.

Het onderzoek van Menzis is uitgevoerd met medewerking van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ZZP Nederland niet verrassend. Wij krijgen vaker van onze aangesloten zelfstandigen te horen dat werken in de zorg steeds lastiger wordt. De verdiensten staan zwaar onder de druk en de werkdruk neemt alleen maar toe. Dit zorgt ervoor dat de zorg een tekort van 450.000 verpleegkundigen en verzorgenden dreigt op te lopen tussen 2010 en 2015.

 

Oplossing
Om het tekort op te vangen zouden de regels voor zzp´ers (zelfstandigen zonder personeel) moeten worden versoepeld. Om zelfstandig te werken in de zorg wordt nu door te veel regels tegengehouden. ZZP´ers worden uitgesloten bij overheidsaanbestedingen in de zorg. Verpleegkundigen kunnen vaak alleen via dure bemiddelingsbureaus in de zorg werken. Voor zelfstandig gevestigde psychologen en psychiaters is het moeilijk om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Interim managers en ICT´ers in de zorg moeten werken tegen tarieven die veel lager zijn dan in andere sectoren.

 

Voorgaande lijst is slechts een topje van de ijsberg. Met de oprukkende vergrijzing in Nederland komt steeds meer behoefte aan personeel in de zorg. Door alle administratieve en wettelijke rompslomp wordt werken in de zorg echter steeds minder populair. Er moet snel actie worden ondernomen. ZZP Nederland heeft reeds een gesprek aangevraagd met minister Klink om de problemen en de oplossingen door middel van zzp´ers in de zorg te bespreken. Wordt vervolgd.

Deel deze pagina: