ZZP´ers steeds belangrijker in het bedrijfsleven

www.zibb.nl

Uit een onderzoek van onderzoeksinstituut EIM in opdracht van de Rabobank, het ministerie van Economische Zaken en de koepel van gespecialiseerde aannemers blijkt dat ZZP´ers steeds belangrijker worden in de Nederlandse economie. Bij elkaar leverend de 245.000 zzp´ers 19 miljard aan waarde op. De zzp´ers die voornamelijk werken in de industrie, bouw, horeca, vervoer, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening voorzien in de behoefte bij bedrijven aan flexibel inzetbare capaciteit.

Meer dan 25 opdrachtgevers
In de grootste ZZP-sector, verhuur en zakelijke dienstverlening, beginnen veel ZZP-ers pas na hun veertigste. Met de opgedane kennis en ervaring in een vaste arbeidsrelatie, gaan ze dan 'voor eigen rekening en risico'.

In tegenstelling tot het traditionele beeld, beperken de meeste ZZP'ers hun activiteiten niet tot enkele opdrachtgevers. Vastgesteld is dat bijna de helft van het aantal ZZP'ers meer dan 25 opdrachtgevers heeft. Het MKB is voor veel ZZP'ers als opdrachtgever van groot belang.

Mkb belangrijke klant
Zeven op die tien ZZP'ers richten zich op het MKB met hun diensten. De aard van ZZP-werkzaamheden lopen sterk uiteen. In de bouw-, vervoer- en industriesector gaat het vooral om uitvoerende arbeids- en ambachtelijke diensten. In de zakelijke en persoonlijke dienstverlening domineren kennis- en ambachtsdiensten.

Werkgevers in de bouw zien de zzp'ers als 'de smeerolie in het bouwproces'. Door gebrek aan voldoende mankracht maken meer aannemerijen gebruik van deze zelfstandigen.

Deel deze pagina: