sZZP'ers verdubbelen in aantal, overheid moet iets doen

MKB voorzitter Hermans ziet aantal ZZP’ers verdubbelen
Volgens Loek Hermans van MKB Nederland is de groei van ZZP’ers niet meer te stuiten. Hermans is volgens eigen zeggen: “blij met de positieve stijging van het aantal Zelfstandigen zonder Personeel. Volgens Hermans zouden werkgevers minder administratieve lasten hebben en minder betutteling van het sociale stelsel.” Op termijn voorziet de MKB voorzitter wel problemen op het gebied van de WW, WIA, AOW etc.

Verdubbeling binnen twee jaar
Volgens MKB Nederland zal binnen 2 jaar het aantal ZZP’ers verdubbeld zijn. Dit zou betekenen dat we in 2010 ca 2 miljoen ZZP’ers in Nederland kunnen tellen. Volgens MKB Nederland zijn mensen die de plaats innemen van mensen die in loondienst zijn. Werkgevers vinden dit aantrekkelijk omdat ze minder verplichtingen hebben en mensen kunnen inhuren voor concrete klussen. Ook zijn de administratieve lasten veel kleiner, aldus MKB Nederland.

MKB Nederland voorziet problemen
Volgens Hermans moet er wel gekeken worden naar de omstandigheden van de ZZP’ers. Deze mensen kiezen er voor om hun eigen tijd in te delen en omdat ze niet willen deelnemen aan allerlei verplichtingen. Bovendien houden ze netto veel meer over dan in de tijd dat ze in loondienst waren. Ondertussen zijn ze wel slecht verzekerd bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en hebben ze vaak geen aanvullend pensioen. Hiervoor ziet MKB geen pasklare oplossing. Een verplicht pakket sociale voorzieningen maakt hem huiverig. De MKB voorzitter wil dit probleem aan de kaak stellen tijdens overleg met vakbonden en deskundigen in de Sociaal-Economische Raad.


Commentaar ZZP Nederland:
Mooie woorden, maar niets nieuws onder de zon. MKB Nederland is de zoveelste organisatie in de rij die het woord ZZP’ers in de mond neemt omdat men er niet meer omheen kan. Diverse vakorganisaties voor ZZP’ers zoals FNV Bondgenoten, Platform Zelfstandig Ondernemers en ZZP Nederland zetten zich al jaren in voor de belangen van ZZP’ers en hebben inmiddels zelf oplossingen bedacht. ZZP Nederland (4000 aangeslotenen) biedt zelfstandigen diverse mogelijkheden om te zorgen voor eigen sociale voorzieningen zoals bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw en dergelijke.


Probleem van ZZP’ers wortelt bij de overheid
De wortel van problemen met ZZP’ers ligt bij de overheid. Het begin van een overleg met “Den Haag” is aanwezig, maar helaas is het diezelfde overheid die het veel ZZP’ers onmogelijk maakt om als zelfstandige te werken. Chauffeurs mogen wel van de Belastingdienst zelfstandig zijn, ze mogen zich inschrijven bij de KvK, maar mogen zich van de wet niet zelfstandig verhuren als chauffeur. Mensen in de zorg ontvangen veel tegenwerking van de Belastingdienst als ze een VAR verklaring aanvragen. Koppelbazen proberen mensen in de technische vakken uit te buiten met wurgcontracten.


ZZP’ers zitten niet te wachten op integrale beleidsnota’s uit brede overlegstructuren maar wachten op simpele daden. “Helaas is daar geen breed politiek draagvlak voor aanwezig” is onlangs aan ZZP Nederland medegedeeld toen we weer eens aanklopten bij de overheid.

Deel deze pagina: