ZZP'ers verplicht consumenten aanmaning te versturen door nieuwe Wet Incassokosten

WIK

Geen administratiekosten meer door nieuwe Wet Incassokosten

Per 1 juli 2012 moeten ZZP'ers zich houden aan de nieuwe Wet Incassokosten (WIK). In deze wet worden allerlei zaken geregeld omtrent de kosten die te verhalen zijn op een wanbetaler. Het gaat hierbij overigens alleen van ondernemer (ZZP'er) naar consument. Het grote doel van de WIK is om consumenten te beschermen tegen veel te hoge incassokosten.

De incassokosten zijn nu een percentage van het te vorderen bedrag (max.15%) met een minimum van €40,00 en een maximum van € 6.775. In dit bedrag moeten alle kosten zitten. Er mag volgens de WIK geen andere kosten bij debiteur in rekening worden gebracht: administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten t.b.v. informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster), debiteurenbezoek, betalingsregeling mogen niet apart in rekening worden gebracht en maken integraal onderdeel uit van de, ten hoogste,15% met een minimum van €40,00.

Als de klant van de ZZP'er een consument is dan moet de ZZP'er de consument een aanmaning sturen om later in incassokosten te mogen rekenen. Het volgende is verplicht in de aanmaning:

  • de debiteur moet gewaarschuwd worden voor de incassokosten;
  • het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in rekening zal worden gebracht moet expliciet vermeld worden. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de maximale vergoeding volgens WIK;
  • Indien de debiteur aan incassokosten een lager bedrag dan de maximale vergoeding in rekening wordt gebracht, dan dient in de aanmaning te worden vermeld wat de maximale incassokosten zijn die op basis van de wettelijke regeling in rekening kunnen worden gebracht);
  • de schuldenaar moet altijd een termijn van 14 dagen geboden worden om de vordering alsnog zonder incassokosten te voldoen (aanvangende de dag na de aanmaning);
  • vermeld moet worden dat de schuldeiser de B.T.W. niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het B.T.W.-percentage zijn verhoogd (indien van toepassing).

Tenslotte is van belang dat de wet niet dwingend is voor ondernemers die met andere ondernemers zaken doen (Business tot Business). Hier geldt nog steeds wat er in de betreffende overeenkomst en/of algemene voorwaarden is overeengekomen.

Alles over de WIK | Percentages incassokosten | Incassoservice ZZP Nederland |

Deel deze pagina: