Onderteken de petitie DBA

Wij gaan onze wensen laten horen aan de Tweede Kamer door het aanbieden van een Petitie DBA. Hoe meer ondernemers onze petitie ondertekenen, hoe sterker onze stem, hoe meer kans op succes.
Onderteken nu onze Petitie DBA, waarin wij pleiten voor een wettelijke verankering van de ondernemer en een vrijwaringsperiode van 5 jaar voor de toepassing van goedgekeurde modelcontracten.

Petitie DBA; Stop Belemmering Ondernemerschap

Aan de leden van de Tweede Kamer,

Het Kabinet belemmert zelfstandigen in hun ondernemerschap. Wij vragen daarvoor uw aandacht als parlement en roepen u op om de positie van zelfstandige ondernemers veilig te stellen door hen rechtszekerheid te bieden.

Het Kabinet heeft bij voortduring het standpunt ingenomen, dat men zelfstandige ondernemers zal blijven stimuleren in het ondernemerschap, omdat zij een groeiend economisch en maatschappelijk belang vertegenwoordigen. In de afgelopen periode is gebleken, dat de uitvoering van de Wet DBA in de praktijk juist heeft geleid tot een sterke belemmering van het ondernemerschap van zelfstandigen.

Alleen een eigen wettelijke positie kan zorgen voor rechtszekerheid van zelfstandige ondernemers. Daarvoor is een eenduidige definitie van zelfstandig ondernemerschap noodzakelijk, hetgeen al in 2010 door de SER is bepleit. Wij roepen u op om initiatief te nemen voor een wetsvoorstel dienaangaande, zodat toetsing aan het (sterk verouderde) arbeidsrecht in de toekomst kan worden vermeden.

De systematiek van modelcontracten levert in de praktijk geen werkbare situatie op. De praktijk van het afgelopen half jaar wijst uit, dat deze systematiek leidt tot belemmering van het ondernemerschap van zelfstandigen, met als gevolg dat veel zelfstandigen al op dit moment te kampen hebben met een gebrek aan opdrachten en slechte vooruitzichten voor de nabije toekomst.

Wij verzoeken u dringend te bewerkstelligen, dat deze urgente problematiek zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Dat kan door aan de toepassing van goedgekeurde modelcontracten een vrijwaringsperiode van 5 jaar te verbinden, die geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De komende kabinetsperiode kan worden gebruikt om een wettelijke definitie van zelfstandige ondernemers te realiseren, zodat er voor zzp’ers rechtszekerheid zal ontstaan.

Deel deze pagina: