AOW-AOV-gat

Wat is het probleem?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd hebben veel zelfstandigen te kampen met een verzekeringsgat. Dit komt doordat, vooral in zogeheten ‘zware beroepen’ een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) niet af te sluiten is tot AOW-leeftijd. Hierdoor zijn er veel zzp’ers die kampen met een gat tussen de tijd dat hun AOV uitkeert en hun AOW begint.

Wat is het standpunt van Stichting ZZP Nederland?

Stichting ZZP Nederland vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor deze situatie, omdat de overheid de regels heeft veranderd tijdens het spel. De stichting eist van de politiek een oplossing. De door het Kabinet ingestelde “overgangsregeling OBR” is voor de meeste gedupeerden volstrekt ontoereikend en heeft alle kenmerken van een bijstandsregeling. Stichting ZZP Nederland vindt deze overgangsregeling dan ook inadequaat. De overheid dient zzp’ers te compenseren voor de inkomensschade die zij door de verhoging van de AOW-leeftijd ondervinden.

Jouw belangen behartigd in 'Den Haag'?

Sluit je dan aan bij ZZP Nederland voor € 22,50 p.j. (ex. btw) en profiteer tevens van alle voordelen die we te bieden hebben. Samen staan we sterk!

Aansluiten bij ZZP Nederland

Acties Stichting ZZP Nederland

Al in 2009 waarschuwde Stichting ZZP Nederland voor het AOW-AOV-gat. Herhaaldelijk is contact gezocht met politici om ze te wijzen op de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Uit een achterbanraadpleging die ZZP Nederland onder haar abonnees heeft gehouden bleek dat 90% vindt dat AOV-polissen moeten worden aangeboden, die doorlopen tot de AOW-leeftijd. Hierop is Stichting ZZP Nederland gesprekken aangegaan met politici en verzekeraars om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met langere eindleeftijd aan te kunnen gaan.

Nu de verhoging van de AOW-leeftijd is doorgevoerd wil ZZP Nederland de politiek verantwoordelijk houden voor de gevolgen. Dit door permanente aandacht te vragen voor het probleem dat speelt onder zzp’ers, middels brieven aan betrokken ministers en relevante vaste Kamercommissies. In het regeerakkoord staat, dat de minister in gesprek gaat met de verzekeraars om ervoor te zorgen, dat aov-verzekeringen toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Minder uitsluitingen, meer acceptatie, een betaalbare premie en tot aan de AOW-leeftijd. ZZP Nederland roept de minister op om dit op korte termijn waar te maken.

Huidige situatie

Inmiddels heeft minister Koolmees gereageerd op onze verstuurde brief, d.d. 19-4-2018. Wij ervaren het als zeer teleurstellend dat de minister geen harde garanties geeft, dat hij het probleem gaat aanpakken. Stichting ZZP Nederland zal het onderwerp onder de aandacht blijven houden en zelf ook de dialoog met de zorgverzekeraars aangaan om er voor te zorgen dat er voor meer beroepsgroepen een mogelijkheid komt een AOV af te sluiten tot AOW-leeftijd.

Deel deze pagina: