Achtergrond

Achtergrond

ZZP Nederland Verzekeringen

ZZP Nederland heeft sinds 2011 speciaal voor de aangesloten zelfstandigen een eigen verzekeringskantoor in huis. Niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat adviseren onze mensen je objectief op ieder gebied van verzekeren. Voorop staat een duidelijke voorlichting, op een wijze die past binnen het beleid van belangenbehartiger ZZP Nederland: Nuttig, Betaalbaar en Transparant. Doelstelling van de “verzekeringstak” is het beter afdekken van het ondernemersrisico voor de zzp’er.

Dit doen wij door middel van een risicoscan. Hiermee leveren wij een voor iedere zzp'er absoluut onderscheidend advies . Je weet hierdoor op ieder moment precies welke risico's een bedreiging kunnen vormen voor het realiseren van de doelstellingen van jouw onderneming en ontvangt voorstellen voor effectieve beheersmaatregelen. Zoals je van een belangenbehartiger mag verwachten beperken wij ons niet alleen tot verzekeringsoplossingen. Het belangrijkste is dat je je bewust bent van welke risico’s je loopt en vervolgens bepaal je uiteindelijk zelf waar je wel of niet een voorziening voor treft.

AFM Vergunning en Kifid

ZZP Nederland Verzekeringen heeft van de AFM een volledige vergunning verkregen voor o.a. schadeverzekeringen, levensverzekeringen, bankzaken, hypotheken en pensioenen. Je kan dit controleren op de website van de AFM, ons nummer is 120 403 48. Ook is ZZP Nederland Verzekeringen aangesloten bij de klachtenorganisatie van assurantiebedrijven KIFID onder nummer 300.014679

ZZP Nederland

AFM aansluiting, Kifid etc, mooi en goed dat er controle op tussenpersonen is, maar minstens even belangrijk vinden wij dat ZZP Nederland Verzekeringen een goede aanvulling is op de belangenbehartiging van ZZP Nederland. Alle verzekeringsproducten worden getoetst op de volgende eisen: nuttig, betaalbaar en transparant.  

* Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet je aangesloten zijn bij ZZP Nederland.  Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)