Vangnet AOV

Vangnet AOV

Vangnetregeling Zelfstandigen uitgelegd

Met ingang van 1 november 2010 is de Vangnetverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. De Vangnetverzekering voorziet er in dat zzp’ers die voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Voorheen was de periode dat men een dergelijke verzekering kon aanvragen drie maanden na de start als zelfstandige. Het Verbond van Verzekeraars heeft vanaf 1 november 2010 de periode verlengd tot 15 maanden. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de Vangnetverzekering

Om voor de Vangnetverzekering in aanmerking te komen dien je op medische gronden te zijn afgewezen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na een afwijzing kan je je opnieuw aanmelden bij dezelfde verzekeraar om gebruik te maken van een Vangnetverzekering. 


Vrijwillige WIA Verzekering

Startende zelfstandigen die nog geen 3 maanden geleden gestart zijn en op de particuliere verzekeringsmarkt niet geaccepteerd worden kunnen zich ook aanmelden bij het UWV voor de vrijwillige WIA Verzekering. Iedereen die nog geen 13 weken zijn loondienst heeft verbroken kan zich aanmelden voor deze verzekering. Er vindt geen medische keuring plaats en iedereen wordt geaccepteerd.

De Vangnetverzekering kent wel een aantal voorwaarden:

  • De wachttijd voor een eerste uitkering bedraagt 12 maanden. Dit betekent dat je de eerste 12 maanden geen uitkering krijgt indien je langdurig ziek bent
  • De uitkering is gebaseerd op maximaal 70% van het minimumloon. De premie bedraagt ca. € 2800,- per jaar
  • Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid op basis van “het niet kunnen uitvoeren van gangbare arbeid”. Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met jouw beroep, opleiding of ervaring.

De conclusie van ZZP Nederland is dat de Vangnetverzekering wel de mogelijkheid biedt om je te verzekeren als je in eerste instantie wordt afgewezen, maar dat de dekking van de Vangnetverzekering zeer minimaal is, de wachttijd erg lang en de premie relatief hoog.


Documenten

  1.  
    Download (226 kB)

    PDF Bestand